Javne nabavke 2019

PrilogVeličina
Plan Javni nabavki za 2019. godinu.pdf342.55 KB
Odluka za direktni sporazum za nabavku promotivnog materijala.pdf398.03 KB
Posebna odluka za direktni sporazum za nabavku promotivnog materijala.pdf231.55 KB
Izvjestaj direktnog sporazuma za nabavku (roba) prmotivnog materijala sa QR Codom.pdf145.33 KB
OBAVJESTENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU (ROBA) KANCELARIJSKI MATERIJAL I TONERI.pdf162.77 KB
OBAVJESTENJE O OTVORENOM POSTUPKU ZA KREDITNO ZADUŽENJUE.pdf163.26 KB
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA DUGOROČNO KREDITNO ZADUŽENJE.PDF61.21 KB
Ponistenje postupka javne nabavke za dugorocno kreditno zaduzenje.pdf95.07 KB
Odluka o poništenju postupka.pdf131.06 KB
Odluka za direktni sporazum za nabavku tonera i ketriđa.pdf236.24 KB
Odluka za pokretanje otvorenog postupka-dugorocno kreditno zaduženje.pdf241.72 KB
Odluka o dodjeli najpovoljnijem ponuđacu-Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala.pdf248.32 KB
Odluka o dodjeli najpovoljnijem ponuđacu-Dugoročno kreditno zaduženje.pdf244.36 KB
Odluka o dodjeli najpovoljnijem ponuđacu Rekonstrukcija grobne kapele - Bobovac.pdf239.24 KB
Odluka o dodjeli najpovoljnijem ponuđacu-lot 1.pdf246.77 KB
Odluka o dodjeli najpovoljnijem ponuđacu-lot 2.pdf247.24 KB
Odluka o dodjeli najpovoljnijem ponuđacu-lot 3.pdf247.23 KB
Odluka o dodjeli najpovoljnijem ponuđacu-Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala.pdf248.32 KB
Odluka o izboru ponuđača predmetu nabavke usluge održavanja softvera.pdf191.61 KB
Odluka o pokretanju pregovarackog postupka bez obavjestenja.pdf283.88 KB
Odluka o poništenju postupka Usluge održavanja gradske higijene.pdf232.76 KB
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača.pdf239.65 KB
Odluka o izboru ponuđača predmetu nabavke (roba) sa montazom za info pult.pdf232.81 KB
Odluka o izboru ponuđača predmetu nabavke tampona za nasipanje puteva.pdf233.76 KB
Odluka o izboru ponuđača predmetu nabavke usluge nadzora.pdf232.36 KB
Odluka o pokretanju pregovarackog postupka bez obavjestenja.pdf283.98 KB
Odluka za direktni sporazum za nabavku tampona za nasipanje puteva.pdf232.91 KB
Odluka za direktni sporazum za nabavku usluge nadzora.pdf231.36 KB
Odluka za direktni sporazum za nabavku(roba) sa montažom za info pult.pdf231.44 KB
Posebna odluka za direktni sporazum za nabavku (roba) sa montažom za info pult.pdf230.91 KB
Posebna odluka za direktni sporazum za nabavku tampona za nasipanje puteva.pdf230.87 KB
Posebna odluka za direktni sporazum za nabavku usluge nadzora.pdf231.3 KB
Odluka o izboru ponuđača predmetu nabavke (radova) rušenje objekata.pdf233.66 KB
Odluka o izboru ponuđača predmetu nabavke (roba) sa dostavom frakcije za dječije igralište.pdf233.49 KB
Odluka o izboru ponuđača predmetu nabavke usluge školskog izleta za MSŠ NORDBAT-2 Vareš.pdf193.22 KB
Odluka za direktni sporazum za Nabavka (roba) sa dostavom frakcije za dječije igralište.pdf232.81 KB
Odluka za direktni sporazum za nabavku (radova) rušenje objekata, utovar i prevoz materijala na području općine Vareš.pdf231.71 KB
Odluka za direktni sporazum za nabavku usluge školskog izleta za MSŠ NORDBAT-2 Vareš.pdf232.85 KB
Posebna odluka za direktni sporazum za Nabavka (roba) sa dostavom frakcije za dječije igralište.pdf230.56 KB
Posebna odluka za direktni sporazum za nabavku radova za rušenje objekata na području općine Vareš.pdf231.18 KB
Posebna odluka za direktni sporazum za nabavku usluge školskog izleta za MSŠ NORDBAT-2 Vareš.pdf231.73 KB
Odluka o izboru ponuđača predmetu nabavke (radova) priprema i molerisanje prizemlja zgrade Općine Vareš.pdf192.47 KB
Odluka za direktni sporazum za nabavku (radova) priprema i molerisanje prizemlja zgrade Općine Vareš.pdf190.23 KB
Posebna odluka za direktni sporazum za nabavku (radova) priprema i molerisanje prizemlja zgrade Općine Vareš.pdf230.9 KB