Služba za civilnu zaštitu

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu (šef Službe):

Ibrahim Spahić

Tel: 00387 32 848 108

Fax: 00387 32 848 150

e-mail: ibrahim.spahic@vares.info

 

Djelokrug:

  • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koju je utemeljena
  • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena
  • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi na području općine
  • izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u općini
  • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini
  • prati stanje, priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanje civilne zaštite
  • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite
  • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine
  • vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja sukladno zakonu, drugim propisima i općim aktima
  • vrši stručne i druge poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik