Održana 18. sjednica OV Vareš

Dana 28.07.2022. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 18. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda, osim tačke pod rednim brojem 1. koja je vraćena na dopunu, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 18:35. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Najava VAART 2022. od 22.07. do 29.07

Vareš Art Festival - VAART je pokrenut s ciljem da promovira i očuva identitet Vareša i bogato povijesno naslijeđe na kojem se temelji današnji razvoj općine, stvarana kroz višestoljetnu povijest, te da svojim programima i aktivnostima osigura poteze koji mogu bitno utjecati na razvoj segmenta kulture u Općini.

Općinu Vareš posjetio načelnik općine Banovići gospodin Bego Gutić

Danas, 18.07.2022. godine Općinu Vareš je posjetio načelnik općine Banovići gospodin Bego Gutić sa suradnicima.

U uredu načelnika Vareša Zdravka Maroševića razgovarali su o budućoj suradnji i realizaciji mogućih projekata. Ovo je nastavak suradnje općine Vareš s općinama u okruženju ali i cijele Bosne i Hercegovine.

Izvršena primopredaja motornog vozila

Danas, 22.06.2022. godine izvršena je primopredaja motornog vozila Lada Niva. Vozilo je donirala J.U. Dom zdravlja Vareš, a ključeve vozila je općinskom načelniku uručio direktor Doma zdravlja gospodin Fikret Operta.

Vozilo će se koristiti u Službi za civilnu zaštitu za potrebe vatrogasne službe ali i za druge potrebe koje se ukažu u sklopu opisa poslova Službe za civilnu zaštitu.

Održana generalna skupština TDBB

Od 10. do 13. Juna 2022. godine u Istanbulu i Bursi u Republici Turskoj održana je generalna skupština TDBB (Savez općina turskog svijeta) i Međunarodna konferencija o lokalnoj samoupravi. Općinu Vareš na ovom međunarodnom skupu po ovlaštenju načelnika predstavljao je općinski vijećnik Šaban Ibrišimović.

Potpisan ugovor za izvođenje radova na lokalnim putevima

Dana 09.06.2022. godine u kabinetu načelnika potpisan je ugovor za izvođenje radova na lokalnim putevima na području općine Vareš sa najpovoljnim ponuđačem Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko, poslije provedene javne nabavke.

Održana 8. Međunarodna likovna kolonija Borovica

Osma međunarodna likovna kolonija u Borovici završena je jučer u popodnevnim satima. U prethodna četiri dana slikari iz cijele regije stvarali su umjetnička djela u grafičkoj i slikarskoj radionici na otvorenom, u čarobnom proljetnom ambijentu sela Borovice.

Održana 16. sjednica OV Vareš

Dana 30.05.2022. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 16. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda  su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:55. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Općina Vareš pristupila međunarodnoj uniji poljoprivrednih gradova

U periodu 25.05.-28.05.2022. godine održana je Skupština međunarodne unije poljoprivrednih gradova „Agricities“ u mjestu Konya (sjedište pomente unije), u okviru koje je općina Vareš učestvovala u svojstvu nove članice pomenutog kolektiva.

Poštovani građani Općine Vareš

Dana, 05.04.2022. godine. Zdravko Marošević, načelnik Općine Vareš je potpisao Ugovor sa firmom „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko. Predmet ugovora je izvođenje radova na regulaciji rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, V faza, Općina Vareš.

Udruženi sadržaj