Nagrade za vareške sportiste

Dana 23.12.2021. godine načelnik općine je ugostio vareške sportiste Aminu Hrvat i Aldina Islamovića, članove Taekwondo kluba Bosna iz Visokog koji su osvojili zlatnu, odnosno brončanu medalju na Balkanskom prvenstvu u olimpijskom taekwondou, održanom 27. i 28.11.2021. godine u Bukureštu u Rumunjskoj.

Amela (Fata i Šećo) Bureković (1969-2021.)

U srijedu 22. decembra 2021. godine, na Covid odjelu KB Zenica umrla je naša kolegica Amela Bureković. Zadnji put na poslu je bila prije tri sedmice. Petak, pozdravljali smo se uobičajeno. U ponedjeljak nije došla na posao. Slutili  smo da je ozbiljno jer Amela teško odustaje od posla. U sljedećim danima rekli su nam da je odvezena u bolnicu, pozitivna je i bori se za ozdravljenje...

Održana obuka na temu strateškog planiranja

Dana 15.12.2021. godine Savez općina i gradova FBiH u saradnji sa UNDP-om, putem projekta ILDP, održao je obuku na temu strateškog planiranja.

Obuka je prije svega namjenjena općinskim vijećnicima, pomoćnicima načelnika, uposlenicima iz referentne službe i članovima radnih tijela.

Promocija rezultata Omladinske banke Vareš i realizovanih projekta mladih

Dana 10.12.2021. godine u Općini Vareš organizovali smo prezentaciju realizovanih projekta 2 neformalne grupe i ostvarene rezultate Omladinske banke Vareš u 2021. godini.

Održana 10. sjednica OV Vareš

Dana 30.11.2021. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 10. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 19:25. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Obavijest

Obavještavaju se građani općine Vareš da Jedinstveni organ uprave općine Vareš neće raditi 25. novembar/studeni povodom obilježavanja Dana državnosti BiH, te 26. studeni/novembar zbog rekonstrukcije grijanja.

Sretan Dan državnosti!

Održana 9. sjednica OV Vareš

Dana 28.10.2021. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 9. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 15 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju, samo je  "Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup stanova Općine Vareš" vraćen predlagaču na ponovnu izradu. Sjednica je završila u 18:10.

Primopredaja ključeva korisnicima novih stanova

Dana 25.10.2021. godine izvršena je primopredaja ključeva novoizgrađenih stanova u višeporodičnoj stambenoj zgradi u Vareš Majdanu. Ključeve od 9 stanova uručio je Općinski načelnik Zdravko Marošević korisnicima koji su odabrani putem Javnog poziva koji je bio raspisan u periodu od 18.03.2021. godine do 02.04.2021. godine.

Otvaranje dječijeg igrališta u Vareš Majdanu

Dana 21.10.2021. godine upriličena je manifestacija povodom zvaničnog otvaranja novoizgrađenog dječijeg igrališta u Vareš Majdanu. Otvaranje dječijeg igrališta je organizirano od strane nosioca projekta - udruženja za ruralni razvoj „Alterural“, uz značajnu podršku udruženja Forum žena „Strica-Zaruđe“, koje su pripremile bogatu trpezu delikatesa za sve posjetioce.

Javna rasprava - Nacrt prostornog plana

Općinsko vijeće Vareš je na svojoj 8. sjednici održanoj 30.09.2021. godine   donijelo Zaključak o prihvatanju Nacrta Prostornog plana općine Vareš za period od 2018. do 2038. godine i Zaključak Nacrta Odluke o provođenju Prostornog plana općine Vareš za period od 2018. do 2038. godine, čiji su Nosioci pripreme Općinski načelnik i Služba za prostorno uređenje Općine Vareš.

Udruženi sadržaj