Raspored prezentacija - HELP

Help projekat ima za cilj olakšati održivi ekonomski razvoj lokalne zajednice kroz donaciju malih grantova za jačanje privatnog sektora i to kroz očuvanje starih zanata, modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, podršku razvoju privatnih turističkih kapaciteta, formiranje različitih atraktivnih turističkih paketa i jačanje kapaciteta lokalne turističke kancelarije.
Raspored prezentacija preuzmite u prilogu.

Pronatura - prezentacija

Obaviještavaju se svi poljoprivredni proizvođači sa područija općine Vareš zainteresovani za podizanje plantažnih zasada maline površine 0,1-0,3 Ha da će se dana 27.08.2013 godine u velikoj Sali općine Vareš  sa početkom u 14 sati održati prezentacija ovog projekta. Prezentaciji će prisustvovati direktor zadruge Pronatura g-din. Mithat Haračić i njegov stručni tim. Gost prezentacije će biti prof. dr. Nezir Tanović sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru.

Pripremanje tradicionalnih jela - vareška peka

U sklopu Vareškog ljetnog festivala jučer, 14.08.2013 ispred Osnovne Škole u Varešu održano je natjecanje u pripremanju tradicionalnih jela odnosno vareške peke. Manifestaciju su organizirali Udruženje Kuhara BiH i Općina Vareš. Šest lokalnih ekipa je sudjelovalo u natjecanju uključujući: Udruženje žena „Budoželje“, Domaćinstvo Ratko Kapetanović, Udruženje žena „Strica-Zaruđe“, Seosko gazdinstvo „Grga“, Izletište „Šimin-Potok“ i Udruženje građana sportskih ribolovaca „Vareš“.

Ponovljeni javni oglas - izbor člana OIK-a

Na osnovu člana 2.12. Izbornog Zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, Općinsko vijeće  Vareš, raspisuje ponovljeni javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Vareš. (oglas preuzmite u prilogu)

Javni oglas - izbor skupština Javnih preduzeća

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 34/03.), člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe Komisija za izbor u regulirane organe  Općinskog vijeća Vareš objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupština

Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš. (oglas preuzmite u prilogu)

Obavještenje

Obavještavamo građane općine Vareš, da će se Svečana sjednica Općinskog vijeća Vareš u povodu Dana općine Vareš, održati u PETAK 16. augusta/kolovoza 2013. godine, u velikoj sali Općine Vareš sa početkom u 14,30 sati.

Predsjedavajući OV Vareš
Zdravko Marošević, s.r.

Prvi BH paragliding cup na Perunu

U sklopu Ljetnog festivala Vareš 2013. članovi kluba ekstremnih sportova Perun Va - Vareš organizirali su BH paragliding cup u preciznom slijetanju na Perunovoj gredi „PERUN OPEN AIR“, od 02. do 04. 08. 2013.godine.
 

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite u posjeti PVJ Vareš

Danas, 25. 07. 2013. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobjskog kantona gospodin Sead Džanović, posjetio je Profesonalnu vatrogasnu jedinicu Vareš i tom prilikom predao 10 komada uniformi za potrebe PVJ. U razgovoru sa pomoćnikom načelnika za civilnu zaštitu Željkom Franjićem, između ostalog stavljen je akcenat na ukupno stanje i organizaciju zaštite od požara na području općine Vareš kao i  nabavku jednog specijaliziranog navalnog vozila za hitne intervencije i ostalu opremu za potrebe PVJ Vareš.

Održan sastanak sa katoličkom humanitarnom organizacijom “MALTESER“

Dana 23.07.2013. godine u prostorijama Općine Vareš održan je sastanak između predstavnika katoličke humanitarne organizacije „Malteser“ iz SR Njemačke koju su predstavljali g. Johannes Hilse i g. Jürgen Briegel. Goste iz Njemačke dočekali su g. Čedomir Jelić, pomoćnik načelnika, g. Brano Šurkić, stručni suradnik za ekonomski razvoj, gđa Ana Šurkić, referentica za turizam i g. Igor Kovačević, prevoditelj.

Izbor najljepšeg dvorišta i balkona

Na javni poziv broj: 02-599/13. od 30.05. 2013. godine za izbor najljepšeg dvorišta i balkona sa cvijetnim aranžmanom na području Općine Vareš prijavilo se 33 kandidata, od toga 4 prijave za balkon i 29 prijava za dvorište.
Po završetku javnog poziva komisija je obišla sve prijavljene kandidate, sačinila zapisnike, napravila po nekoliko fotografija dvorišta-balkona kod svih aplikanata i izvršila ocjenu aplikanata prema kriterijima:

Udruženi sadržaj