Javni oglas - izbor skupština Javnih preduzeća

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 34/03.), člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe Komisija za izbor u regulirane organe  Općinskog vijeća Vareš objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupština

Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš. (oglas preuzmite u prilogu)

Obavještenje

Obavještavamo građane općine Vareš, da će se Svečana sjednica Općinskog vijeća Vareš u povodu Dana općine Vareš, održati u PETAK 16. augusta/kolovoza 2013. godine, u velikoj sali Općine Vareš sa početkom u 14,30 sati.

Predsjedavajući OV Vareš
Zdravko Marošević, s.r.

Prvi BH paragliding cup na Perunu

U sklopu Ljetnog festivala Vareš 2013. članovi kluba ekstremnih sportova Perun Va - Vareš organizirali su BH paragliding cup u preciznom slijetanju na Perunovoj gredi „PERUN OPEN AIR“, od 02. do 04. 08. 2013.godine.
 

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite u posjeti PVJ Vareš

Danas, 25. 07. 2013. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobjskog kantona gospodin Sead Džanović, posjetio je Profesonalnu vatrogasnu jedinicu Vareš i tom prilikom predao 10 komada uniformi za potrebe PVJ. U razgovoru sa pomoćnikom načelnika za civilnu zaštitu Željkom Franjićem, između ostalog stavljen je akcenat na ukupno stanje i organizaciju zaštite od požara na području općine Vareš kao i  nabavku jednog specijaliziranog navalnog vozila za hitne intervencije i ostalu opremu za potrebe PVJ Vareš.

Održan sastanak sa katoličkom humanitarnom organizacijom “MALTESER“

Dana 23.07.2013. godine u prostorijama Općine Vareš održan je sastanak između predstavnika katoličke humanitarne organizacije „Malteser“ iz SR Njemačke koju su predstavljali g. Johannes Hilse i g. Jürgen Briegel. Goste iz Njemačke dočekali su g. Čedomir Jelić, pomoćnik načelnika, g. Brano Šurkić, stručni suradnik za ekonomski razvoj, gđa Ana Šurkić, referentica za turizam i g. Igor Kovačević, prevoditelj.

Izbor najljepšeg dvorišta i balkona

Na javni poziv broj: 02-599/13. od 30.05. 2013. godine za izbor najljepšeg dvorišta i balkona sa cvijetnim aranžmanom na području Općine Vareš prijavilo se 33 kandidata, od toga 4 prijave za balkon i 29 prijava za dvorište.
Po završetku javnog poziva komisija je obišla sve prijavljene kandidate, sačinila zapisnike, napravila po nekoliko fotografija dvorišta-balkona kod svih aplikanata i izvršila ocjenu aplikanata prema kriterijima:

Ponos Vareša

Danas 19. 07. 2013. godine, načelnik Avdija Kovačević ugostio je  Emira Ahmedovića budućeg člana La Luvier Basketball (Belgija), prilikom čega mu je iskazao punu podršku, poželio puno sreće i uspjeha u daljem radu.
Emir Ahmedović  je rođen 08.11.1994. godine u Varešu, visok je 212 cm. Trenira u Sarajevu u K.K. SPARS više od tri godine.Veliki je talenat i buduća zvijezda Vareša i Bosne i Hercegovine, trenutno je u završnim pregovorima sa La Luvier Basketball (Belgija).

Predsjednik FBiH Živko Budimir posjetio Vareš

Danas, 17. 07. 2013. godine općinu Vareš posjetio je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, gdje su ga ugostili predstavnici Općine Vareš, načelnik Avdija Kovačević, predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Marošević, pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i obnovu Ermin Musa, Zdravko Barkić ispred OO SDP i Boško Andrić viši referent.

Promocija "KES Perun-Va"

Danas, 16.07.2013, sa početkom u 16,00h, održana je promocija K.E.S. Perun-Va i projekta "ZVJEZDANE STAZE", u i ispred OŠ Vareš. Ispred OŠ Vareš posjetioci su mogli vidjeti off-road vozila, bicikle za vožnju u svim uslovima, radio-amatersku opremu, paraglajding opremu kao i drugu sportsku opremu koja se koristi za klubske potrebe.

Izlet na Boračko jezero

Dana 15. 07. 2013. godine u jutarnjim satima ispred Općine Vareš, grupa od deset učenika iz OŠ Vareš i OŠ Vareš Majdan, pod vodstvom Kenana Ahmedovića, krenula je na izlet na Boračko jezero. Izlet je organizovalo UG „Obrazovanje gradi BiH“ uz sufinansiranje Općine Vareš. Izlet će trajati sedam dana.

Kao i predhodnih godina, na ljetovanju učestvuju djeca žrtave rata, invalidna, talentovana i djeca čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja.

Udruženi sadržaj