Vareš u emisiji "Izazovi poljoprivrede"

Pogledajte prilog o Varešu koji je emitovan u emisiji "Izazovi poljoprivrede". O potencijalima vareške poljoprivrede govore: prof. Nezir Tanović, načelnik općine gosp. Avdija Kovačević te vareški poljoprivrednici. Emisiju pogledajte na sljedećim linkovima.

Prvi dio emisije.
Drugi dio emisije.

Obavještenje

Obavještavaju se primljeni kandidati za Općinske popisivače za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine da dođu na OBUKU (INSTRUKTAŽU) u veliku salu Općine Vareš. Obuka traje od 16.09.2013. godine do 20.09.2013. godine (svaki dan) sa početkom u 09,00 sati. Obuka će se izvoditi po grupama, raspored grupa i mjesta obuke bit će saopćen na sastanku 16.09. 2013. godine u 09,00 sati, tada će popisivači preuzeti i popisni materijal za obuku.

Vareš u emisiji Ekologika

U toku prošle sedmice ekipa BHT1 koja realizuje emisiju Ekologika je bila u posjeti Varešu. Tom prilikom o vareškim eko potencijalima kao i o problemima govorili su: Općinski načelnik gosp. Avdija Kovačević, direktor JKP Vareš Zafer Kamenjaš i referent za projekte zaštite okoliša Boško Andrić. Kompletnu emisiju pogledajte ovdje.

Drugi o nama - Oslobođenje

U današnjem broju Oslobođenja izašao je članak o Varešu. Članak govori o geografskom položaju Vareša, njegovim prirodnim bogatstvima, kulturnom nasljeđu kao i o planovima za budućnost. Kompletan skeniran članak preuzmite u prilogu.

Prezentacija projekta "Novi zasadi malina"

Jučer, 27. 08. 2013. godine održan je sastanak predstavnika Opšte Zadruge PRONATURA p.o. Zenica i poljoprivrednih proizvođača općine Vareš. Prisutnim su se obratili direktor Pronature p.o. Zenica, mr. Midhat Haračić, mr. Esad Babić, mr. Fikret Javorovac i mr. Adnan Šišić.

Obavještenje

Popisna komisija općine Vareš, obavještava sve kandidate za općinske instruktore i popisivače koji se nalaze na Konačnoj listi kandidata, koja je objavljena 28.08.2013. godine na oglasnoj tabli općine Vareš (zgrada općine Vareš) i na web stranici općine Vareš, da su dužni u vremenu od 28.08.2013. godine do 03.09.2013. godine lično ili putem druge osobe koja ima punomoć ovjerenu od notara ili u općini, dostaviti (donijeti) Popisnoj komisiji (Kancelarija br. 17 i 18. u zgradi općine Vareš) neovjerene kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) i to:

Raspored prezentacija - HELP

Help projekat ima za cilj olakšati održivi ekonomski razvoj lokalne zajednice kroz donaciju malih grantova za jačanje privatnog sektora i to kroz očuvanje starih zanata, modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, podršku razvoju privatnih turističkih kapaciteta, formiranje različitih atraktivnih turističkih paketa i jačanje kapaciteta lokalne turističke kancelarije.
Raspored prezentacija preuzmite u prilogu.

Pronatura - prezentacija

Obaviještavaju se svi poljoprivredni proizvođači sa područija općine Vareš zainteresovani za podizanje plantažnih zasada maline površine 0,1-0,3 Ha da će se dana 27.08.2013 godine u velikoj Sali općine Vareš  sa početkom u 14 sati održati prezentacija ovog projekta. Prezentaciji će prisustvovati direktor zadruge Pronatura g-din. Mithat Haračić i njegov stručni tim. Gost prezentacije će biti prof. dr. Nezir Tanović sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru.

Pripremanje tradicionalnih jela - vareška peka

U sklopu Vareškog ljetnog festivala jučer, 14.08.2013 ispred Osnovne Škole u Varešu održano je natjecanje u pripremanju tradicionalnih jela odnosno vareške peke. Manifestaciju su organizirali Udruženje Kuhara BiH i Općina Vareš. Šest lokalnih ekipa je sudjelovalo u natjecanju uključujući: Udruženje žena „Budoželje“, Domaćinstvo Ratko Kapetanović, Udruženje žena „Strica-Zaruđe“, Seosko gazdinstvo „Grga“, Izletište „Šimin-Potok“ i Udruženje građana sportskih ribolovaca „Vareš“.

Ponovljeni javni oglas - izbor člana OIK-a

Na osnovu člana 2.12. Izbornog Zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, Općinsko vijeće  Vareš, raspisuje ponovljeni javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Vareš. (oglas preuzmite u prilogu)

Udruženi sadržaj