Help projekat - drugi dio isporuke poljoprivredne mehanizacije

Dana 17.07. 2014 godine u 11 časova na platou (igralištu) isprede Osnovne škole Vareš izvršena je druga isporuka (primopredaja) poljoprivredne mehanizacije za pet (5) poljoprivrednih proizvođača koji su u 2013 godini nakon objavljenog Javnog poziva bili odabrani od strane Njemačke nevladine organizacije HELP.

Pismo zahvale Načelniku Općine Centar

Poštovani načelniče, ovom prilikom želim Vam se zahvaliti na prepoznavanju problema "malih" lokalnih zajednica i spremnosti da pomognete u okviru vaših mogućnosti. Moram reći da je Općina Centar, na čijem se čelu Vi nalazite, jedna od rijetkih Općina koja već unazad nekoliko godina iznađe sredstva i mogućnosti da pomogne Općinu Vareš onda kad joj je najteže. Za nas je ta pomoć, u ljudskom kao i u materijalnom smislu izuzetno velika.

Sastanak sa premijerom ZDK

Nakon što je Ustavni sud FBiH presudio u korist općina Vareš i Olovo, predstavnici ZDK-a na čelu sa premijerom odlučili su pozvati načelnike Vareša i Olova na sastanak na kojem bi se tražili načini za ispunjavanje zahtjeva iz presude. Sastanak će se održati 30.06. 2014. u kabinetu premijera ZDK. Nadamo se povoljnom ishodu.

Poziv sa dnevnim redom možete preuzeti u prilogu!

Spisak lica koja su donirala novac za sanaciju šteta od elementarne nepogode

U prilogu možete preuzeti spisak lica koja su donirala novčana sredstva za sanaciju šteta koje je prouzrokovala nedavna elementarna nepogoda. Općinski načelnik se još jednom zahvaljuje svima koji su pomogli na bilo koji način.

Italijanski stručnjaci sa bolonjskog univerziteta u posjeti Općini Vareš

U želji da se što kvalitetnije upusti u borbu sa brojnim problemima Općina Vareš je pristupila konkretnim aktivnostima oko definisanja daljeg tretmana prostora Smreka (formirano jezero nastalo u prostoru napuštenog površinskog kopa) i Veovače (jezero nastalo u području napuštene flotacijske akumulacije).

Potpisivanje ugovora za stipendije za studijsku 2013/2014 godinu

U petak 13. 06. 2014. godine, u velikoj sali Općine Vareš, potpisani su ugovori o stipendiranju studenata, između Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona i 58 studenta sa područja naše općine Vareš koji su dobili stipendije za studijsku 2013/2014 godinu.

Ustavni sud FBiH presudio u korist općina Vareš i Olovo

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu načelnika Općine Vareš i Općine Olovo za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o šumama, koji je donijela Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana IV.C.10.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 13.05.2014. godine donio je presudu

Radionica "Ruralni turizam korak po korak"

Protekla dva dana, (11. i 12. Juni)  Općina Vareš je bila domaćin radionice po imenu „Ruralni turizam-korak po korak“ koje je organiziralo Udruženje Alte Rural iz Sarajeva u suradnji sa Općinom Vareš. Učesnici, njih 17, bili su većinom pružaoci usluga u ruralnom turizmu i predstavnici NVO-a na području Općine Vareš dok su predavači bili iskusni i educirani MSc. Gospođa Dušanka Selaković i Dr. Miroslav Ivanović iz Turističke Zajednice iz Užica.

Donacija Federalne uprave civilne zaštite

Danas 05.06. 2014. Federalna uprava civilne zaštite donirala je općinskom štabu civilne zaštite pošiljku alata i materijalno tehničkih sredstava. Između ostalog donirano je: mašina za dezinfekciju usjeva 1 kom, grijalice 5 kom, krampe 50 kom, rukavice 100 kom, maske 1000 kom, čizme 10 pari, kabanice 241 kom, pumpa za vodu (potapajuća) 1 kom, sjekire 11 kom i kanisteri 10 kom.

Donacija firme Bekto Precisa

Općinski načelnik, u ime svih građana Općine Vareš, zahvaljuje se firmi Bekto Precisa iz Goražda na donaciji 1400 lopata. Bekto Precisa je kompanija sa višedecenijskim poslovnim iskustvom u oblasti proizvodnje proizvoda od plastike a koji imaju široku primjenu u više industrijskih grana i svakodnevnoj životnoj upotrebi. Ova donacija će doprinjeti još boljoj opremljenosti Općinske civilne zaštite.

Udruženi sadržaj