Zdravko Marošević najnačelnik u 2017. godini

Žiri Europske neovisne Agencije za izbor i promociju najuspješnijih poslovnih ljudi i kompanija odlučio je dodijeliti priznanje načelniku Općine Vareš gosp. Zdravku Maroševiću kao najnačelniku za 2017. godinu. Prestižno priznanje vareškom načelniku uručeno je sinoć 07.12.2017. godine u Banskim dvorima u Banjaluci, gdje je održana 37.

Javna rasprava - Nacrt budžeta Općine Vareš za 2018. godinu

Javna rasprava o Nacrtu budžeta/proračuna Općine Vareš za 2018. godinu održat će se 11.12. 2017. godine u 13:00 sati u sali Općinskog vijeća Vareš. Pozivamo građane da prisustvuju javnoj raspravi i daju svoje prijedloge i sugestije kako bi konačna verzija budžeta za 2018. godinu što bolje odgovorila potrebama svih građana Općine Vareš.

Javni uvid - Ekva Vareš d.o.o. Vareš

Investitor Ekva Vareš d.o.o. Vareš, Pajtov Han, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Projekat izgradnja mHE Kula na rijeci Stavnja, instalisane snage 3,370 MW na lokaciji općine Vareš.

Dvanaesta sjednica OV Vareš

Danas 30.11.2017. godine na rasporedu je bila dvanaesta sjednica OV Vareš. Sjednica je započela u 15:00. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika. Na dnevnom redu su bile sljedeće tačke:
1. Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Općine Vareš.

Dodjela priznanja timovima porodične medicine ambulante Doma zdravlja Vareš

Danas 29.11.2017. godine predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine su uručili priznanja članovima timova Doma zdravlja Vareš koji ispunjavanju sistem sigurnosnih standarda u području porodične/obiteljske medicine.

Obilježavanje 25.11.- DANA DRŽAVNOSTI BiH na BOBOVCU

Kolegij Općinskog vijeća Vareš, na sjednici održanoj 21.11.2017. godine je u funkciji pripreme dnevnog reda za 12. sjednicu,  zaključio da se 12. sjednica Općinskog vijeća Vareš održi 30.11.2017. godine ( četvrtak ) u 15 sati.

Vlada FBiH rasporedila 1 000 000 KM kao financijsku pomoć Općini Vareš

Vlada FBiH je donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima” i za finansijsku pomoć budžetima kantona odobrila 9.000.000 KM.
 

Načelnik Vareša gosp. Zdravko Marošević nominiran za prestižnu nagradu "Najnačelnik"

Načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević nominiran je za prestižnu nagradu "Najnačelnik".

Analiza turističke sezone u Varešu

Dana 07.11.2017. godine u sali Općine Vareš održan je sastanak članova turističkog udruženja “Tourist info” Vareš i pružatelja usluga za razvoj turizma u svrhu analize protekle turističke sezone u Varešu i izazova koji prethode u sljedećoj.

Donacija klavira Osnovnoj školi Vareš

Danas 07.11.2017. godine smo bili u prilici da posjetimo učionice i osoblje Osnovne škole u Varešu.

Udruženi sadržaj