Vareš među 15 općina koje će poslati pomoć Bihaću

Danas 18.03.2019. godine u kabinetu općinskog načelnika održan je sastanak sa predstavnicima projekta PRO Budućnost kojeg zajedno financiraju USAID i CRS. Tema današnjeg sastanka je aktivnost koja se planira u Bihaću 28. 3. 2019. godine, a u vezi je sa konkretnom i simboličnom pomoći tom gradu u poteškoćama sa kojima se suočavaju u vezi sa migrantskom krizom. 

Naime, migrantska kriza koja je već nekoliko godina aktuelna na Balkanu, odnedavno je pogodila i Bosnu i Hercegovinu, a posebno njen sjeverozapadni dio i Grad Bihać. Svi podaci upućuju na to da se ova kriza neće smirivati u narednom periodu, nego da će doći do povećanja broja migranata sa dolaskom toplog vremena. Kapaciteti Grada Bihaća, ali i strpljenje građana su pri kraju, sudeći po reakcijama lokalnih zvaničnika. Bihać je, na neki način, prepušten sam sebi pri rješavanju svih problema i izazova koji proističu iz migrantske krize, koja dodatno komplikuje već kompleksnu političku i društvenu situaciju u post-konfliktnom društvu kakvo je BiH. 

S tim u vezi, na inicijativu voditelja projekta PRO Bdućnost, najmanje 15 lokalnih zajednica iz cijele BiH, će se priključiti akciji "Pomozimo Bihaću". Ideja je da se 15 zajednica priključi akciji kroz inicijalno izdvajanje određenih finansijskih sredstava koja, udružena, mogu pomoći Bihaću, a za svaku od zajednica su nevelika. Na ovaj način, Bihać bi dobio finansijsku "injekciju", koja bi, iako možda simbolična, poslužila Bihaću da barem djelimično rastereti svoj budžet i svoje kapacitete. 

Događaj koji će biti posebno organizovan za gradonačelnike i načelnike 15 zajednica, 28. 3. 2019. godine, biće iskorišten za podizanje svijesti javnosti u ostalom dijelu BiH o konkretnim problemima u Bihaću, načinima prevazilaženja krize, što će doprinijeti boljem razumijevanju prilika u ovoj lokalnoj zajednici. Sa druge strane, imajući u vidu kompleksnu društveno-političku situaciju u BiH, ovaj događaj bi poslao snažnu poruku da svi narodi i građani, bez obzira na sve, žele i mogu sarađivati onda kada je najteže i kada je to potrebno, poput poplava iz 2014. godine, kada je Bihać, na razne načine, pomagao druge lokalne zajednice u nevolji. 

Konkretno, načelnici i gradonačelnici bi, zajedno, obišli migrantski kamp Bira, uz pratnju medija, te bi, nakon toga, potpisali i simboličnu zajedničku izjavu o pomoći navedenom gradu, a planirano je da im se priključe ministri ili predstavnici relevantnih ministarstava – prije svega Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstva sigurnosti zajedno sa članovima Savjetodavnog odbora USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.