Prezentirani rezultati Projekta LIFE

Vareš, 14. mart 2019. – Uspješnom realizacijom Projekta LIFE Općina Vareš unaprijedila je svoj regulatorni okvir i sada je u mogućnosti da ponudi efikasniju, jeftiniju i transparentniju uslugu privrednicima i građanima. Cilj ovih unapređenja je povećanje konkurentnosti Vareša u privlačenju investicija, rečeno je na svečanoj promociji rezultata Projekta LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija – IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.   

Tokom današnje prezentacije stavljen je u funkciju „Elektronski registar Općine Vareš“, koji omogućava da građani i privrednici na jednom mjestu jednostavno i brzo dobiju cjelovitu informaciju o načinu na koji mogu ostvariti svoja prava. Registar (www.eregistarvares.info) sadrži sljedeće informacije: kojem općinskom organu se treba obratiti, u kojoj formi se podnosi zahtjev, koju dokumentaciju treba priložiti, te koliko će postupak koštati i u kojem roku će biti riješen. E-registar omogućuje preuzimanje odgovarajućih obrazaca i zahtjeva, te značajno unapređuje transparentnost i predvidivost rješavanja postupaka.  

Prihvatanjem LIFE preporuka, Općina Vareš je unaprijedila i pojednostavila 90% administrativnih postupaka koje provodi, skrativši prosječno vrijeme potrebno za rješavanje predmeta za 55% i snizivši vrijednost taksi i naknada za njihovo provođenje. Značajne uštede su postignute sa snižavanjem taksi za ovjeru potpisa i kopije, pa sada investitori za ovu uslugu plaćaju 2 umjesto 5 KM. Objavljena je i ažurna lista dostupnih poticaja, koja svim zainteresovanim stranama omogućuje ravnopravno učešće u ostvarivanju poticaja.

Jedan od rezultata je i unapređenje sistema servisiranja investitora, koji sada funkcioniše po principu „sve na jednom mjestu“. U sklopu realizacije ovog pristupa detaljno su analizirane investicione mogućnosti Vareša, izvršena priprema konkretnih lokacija za investiranje, opisani potencijali i konkurentske prednosti, te ponuđene informacije o podršci koju investitor može očekivati pri realizaciji investicije. Navedene informacije su sadržane u Investicionom profilu, dostupnom na https://vares.info/Investicijski_profil.pdf.

Usklađivanjem i skraćenjem administrativnih procedura, povećanjem predvidivosti rada kroz uspostavljanje E-registra i ažurne liste poticaja, te pripremom konkretnih projekata, predstavljenih u Investicionom profilu, Općina Vareš će spremno dočekati buduće investitore i olakšati redovno poslovanje firmama.