Anketa - izrada strategije razvoja kulture, turizma i sporta

JU „Centar za kulturu i edukaciju“ Vareš i Općinska služba društvenih djelatnosti poziva zainteresirane građane da učestvuju u anketi koja je kreirana sa ciljem prikupljanja neophodnih podataka o potrebama u oblasti kulture.

Podaci će se koristiti prilikom izrade Strategije razvoja kulture, turizma i sporta na području općine Vareš za period 2019-2024., a cilj same strategije je poboljšanje kvalitete života građana općine Vareš kroz programe razvoja kulture JU „Centar za kulturu i edukaciju Vareš“, te vas molimo da na ovaj način uzmete aktivno učešće i iznesete svoje mišljenje. Unaprijed se zahvaljujemo na uloženom vremenu i trudu.

Anketu možete popuniti na OVOM linku!