Vareška delegacija u posjeti Parizu

U okviru partnerskog projekta između dvije lokalne zajednice, Općine Vareš i jedne od općina grada Pariza, Choisy-le-Roi, a na poziv gradonačelnika navedene općine gosp. Didiera Guillaume, u vremenu od 15. do 18. Februara 2019. godine delegacija Općine Vareš je boravila u Choisy-le-Roi.

U delegaciji Općine Vareš bili su: općinski načelnik gosp. Zdravko Marošević, predsjedavajući OV Vareš gosp. Adis Čizmo, Azra Žutić – vođa puta, predstavnici karate kluba Vareš gđa. Mirsada Operta – trener, i članovi kluba Kovačević Inela, Božić Anja i Operta Šeherzada.

Predstavnici pariške općine su predložili saradnju između mladih kao i predstavnika sportskih klubova prvenstveno karate-a, nogometa, taekwondo-a, a posebna sfera interesa je upravljanje kulturno istorijskim nasljeđem i eventualnim projektom valorizacije istorijskog nasljeđa tvrđave Bobovac.

U okviru posjete predstavnici karate kluba su imali dvodnevni seminar koji je organizovao karate klub iz Choisy-le-Roi, a općinski načelnik zajedno sa predsjedavajućim OV je obišao sportsku infrastrukturu općine Choisy-le-Roi, a upriličena je i 3D prezentacija kulturno-istorijskih spomenika Francuske, a cilj je slična iskustva pokušati realizirati i na lokalitetu Kraljevskog grada Bobovca.

U ovoj godini očekujemo uzvratni posjet francuske delegacije gdje ćemo im prezentirati naše sportske organizacije i klubove, a poseban cilj i interes je ostvariti saradnju i koristiti iskustva u zaštiti i unaprjeđenju kulturno-istorijskog nasljeđa.