Nastavljena suradnja Općine Vareš i HELPa

Njemačka organizacija HELP, koja dugo djeluje na prostoru općine Vareš, nastavit će dalju suradnju. Dana 30.01.2019.g. u Varešu je potpisan ugovor o implementaciji projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019. – 2020.”, a potpisali su ga načelnik općine Vareš Zdravko Marošević i predstavnik HELP-a za BiH Almin Adžović. 

Cilj projekta je olakšati inkubaciju samostalnih biznisa i samozapošljavanje kroz mjere pomoći za sticanje dohotka u ciljanom ekonomskom sektoru.

Projekat će pomoći 30 odabranih korisnika na teritoriju općine, u vidu grantova koje će osigurati HELP u suradnji s općinom. Svaki grant će se sastojati od materijalnih sredstava potrebnih za poslovnu aktivnost, bez davanja u gotovom novcu ili ekvivalentima novcu.