Rješavanje problema pasa lutalica

Dana 20.11.2018. načelnik Marošević je održao sastanak sa općinskim vijećnikom Mirnesom Ajanovićem koji je ujedno i inicijator osnivanja društva za zaštitu životinja koje bi djelovalo na području Vareša. Udruženje je trenutno u fazi osnivanja, te još uvijek djeluje kao neformalna grupa aktivista. 

Složili su se da je trenutno gorući problem, po pitanju zaštite životinja, zbrinjavanje pasa lutalica. Dogovoreno je da se već na sljedećem vijeću pokrene procedura za obezbjeđivanje lokacije za izgradnju centra za zbrinjavanje pasa lutalica, a nakon prikupljanja potrebnih dozvola krene u izgradnju samog centra. 

U zavisnosti od vremenskih prilika i brzine izdavanja dozvola, predviđeno je da se projekat realizira u naredna 2-3 mjeseca. Brigu o psima u centru vodit će volonteri iz udruženja a finasirat će se putem donacija i uz podršku općine.