Održana dvadeseta sjednica OV Vareš

Jučer, 31.10. 2018. godine, održana je dvadeseta sjednica OV Vareš. Sjednica je počela u 16:00 a završila u 21:15 sati. Sjednica se odvijala po sljedećem dnevnom redu.

1. Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj –  juni/lipanj 2018. godine. –izvjestilac: Općinski načelnik

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama. –izvjestilac: Čedomir Jelić

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi. –izv:Ermin Musa

4. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovne zone „Kram“. –izvjestilac: Ermin Musa      

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2017. godinu. –izvjestilac:Ermin Musa

6. Prijedlog Saglasnosti  o zauzimanju dijela putnog pojasa izgradnje spomen obilježja-česme na lokalnom putu Pajtov Han-Striježevo. –izvjestilac:Ermin Musa

7. Prijedlog Saglasnosti  o zauzimanju dijela putnog pojasa izgradnje spomen obilježja u MZ Ligatići, općina Vareš.  –izvjestilac:Ermin Musa

8. Prijedlog Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2019. godinu.–izv:Ermin Musa

9. Izvještaj /Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za prvo polugodište 2018.godine. –izvjestilac: Sekretar OV.       

10. Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš. –izvjestilac: Ermin Musa

11. Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta R-444 Podlugovi-Breza-Vareš-Vijaka-Podlamensko i R-444 Vareš-Bobovac-Kraljeva Sutjeska.- izv. Ermin Musa

12. Informacija  o stipendiranju i stipendistima općine Vareš u 2017/2018. godini. -izvjestilac: Čedomir Jelić

13.   Informacija o stanju u oblasti prevoza u lokalnom i međugradskom saobraćaju na području  Općine Vareš.-izvjestilac: Ermin Musa

14. Informacija o stanju domova kulture, prostorija MZ-a i opremljenosti istih na području općine Vareš. –izvjestilac: Čedomir Jelić

15.Informacija o stanju i održavanju nacionalnih i kulturno – historijskih spomenika i spomen-obilježja na području općine Vareš. –izvjestilac: Čedomir Jelić   

16. Tekuća pitanja

Svi izvještaji i prijedlozi sa dnevnog reda su usvojeni a informacije su primljene k znanju.