Održana vježba PVJ i DVD Vareš

Dana 22.09.2018. godine, pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Vareš i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vareš, izveli su operativno-taktičku vježbu na lokalitetu „Ponikve“, koja je trajala od 8:00 do 12:00 sati i kojom je bilo obuhvaćeno gašenje požara (A,B,C,D) čvrsta materija i zapaljive tečnosti. 

Vježba je izvedena prema planu rada PVJ Vareš za 2018. godinu, uz teoretsku pripremu koja se provodi u ljetnom periodu.

Komandir Profesionalne vatrogasne jedinice Vareš Izudin Muftić je rukovodio vježbom, uz učešće pripadnika Profesionalne vatrogasne jedince Vareš, 3 vatrogasna vozila, kao i pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vareš, koje je od svog osnivanja 09.10.2017. godine prvi puta uzelo učešće u jednoj ovakvoj vježbi, a što će im biti od velikog značaja kada su u pitanju dalje aktivnosti DVD Vareš.