Rješavanje problematike oko snabdijevanja ogrjevnim drvetom

Dana 10.09.2018. godine na inicijativu općinskog načelnika Zdravka Maroševića, u kabinetu načelnika je održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Općine Vareš na čelu sa predsjedavajućim OV Adisom Čizmom i općinskim načelnikom Zdravkom Maroševićem, te  predstavnici kantonalnog ŠPD-a, na čelu sa direktorom i šefovima poslovnica. Glavna tema je bila rješavanja problematike snabdijevanja ogrjevnim drvetom građana općine Vareš.

Općinski načelnik  Zdravko Marošević otvorio je sastanak i pozdravio sve prisutne. Iznio je problematiku u vezi snabdijevanja ogrjevnim drvetom građana općine Vareš sa akcentom na građane penzionere, kao i problematiku oštećenja lokalnih puteva makadamskih i asfaltiranih prilikom eksploatacije drvenih sortimenata od strane ŠPD Zavidovići. Mišljenja je da bi otvaranjem stovarišta ogrjevnog drveta u Varešu ovaj problem bio riješen. 

Zamolio je sve da sastanak krene u pravcu kvalitetnog rješavanja navedenih problema.

Otvorena je rasprava u kojoj su učesnici sastanka iznijeli svoja mišljenja i prijedloge za moguće rješavanje ove problematike.

Direktor JP ŠPD Zavidovići ZDK u svom izlaganju izvijestio je da  su već održani sastanci u vezi rješavanja navedenog problema, upoznao prisutne sa situacijom koja je jednim dijelom dovela do problema snabdijevanja ogrjevnim drvetom.       

Izjavio je da će prioritet u snabdijevanju ogrjevnog drveta imati penzioneri, zaposlenici ŠPD i svi oni koji su izvršili uplatu za ogrjevno drvo (maloprodaja), te da će isporuka biti u što skorije vrijeme. U vezi oštećenja regionalnog i lokalnih puteva prilikom eksploatacije drvenih sortimenata izjavio je da će se poduzeti sve potrebne mjere kako bi se riješio nastali problem. Također je upoznao prisutne da je JP ŠPD ZDK Zavidovići počelo proceduru u dobivanju FSC certifikata koji definiše pravila gospodarenja šumama.

Sastanak je protekao u kostruktivnoj diskusiji a kompletan zapisnik sa donesenim zaključcima možete pogledati u prilogu.

PrilogVeličina
Zapisnik sa sastanka sa ŠPD.pdf234.57 KB