Udruga građana Majka Terezija Vareš obilježila 20. godišnjicu od osnivanja

Dana 19.07.2018. godine u velikoj sali Općine Vareš obilježena je 20. godišnjica rada i djelovanja Udruge građana Majka Terezija Vareš. Povodom skupa organizovana je svečana akademija, te muzički program kroz kompozicije učenika muzičke sekcije Osnovne škole Vareš. 

Udruga građana Majka Terezija je osnovana 25. maja 1998. godine. Inicijativu za osnivanje Udruge dao je tadašnji vareški župnik fra Mato Topić zbog velikog broja osoba kojima je u postratnom periodu pomoć bila potrebna. Na području općine Vareš i šire Udruga dugi niz godina pomaže populaciju starih, nemoćnih, bolesnih i siromašnih.

Udruga građana Majka Terezija Vareš broji oko 30 registrovanih članova, a svi članovi svoje poslove obavljaju isključivo na volonterskoj osnovi. Predsjednica Gordana Lukić ističući značaj osnivanja Udruge je naglasila da je tadašnji župnik u Varešu i osnivač Udruge fra Mato Topić zaista bio human čovjek i prijatelj svih Varešana: "Čovjek koji je prepoznao, te nije prihvatio i pomirio sa sa teškoćama, odupirući se i pomažući stanovništvo Vareša  i šire društvene zajednice u teškim vremenima. U ime Udruge i u svoje osobno ime zahvaljujem mu se za sve što je učinio za Vareš i njegove građane", bile su riječi Gordane Lukić, predsjednice UG Majka Terezija Vareš.

Danas na skroman ali dostojanstven način  puni ponosa i zadovoljstva članovi Udruge su proslavili 20 godina od osnivanja i kontinuiranog rada. "Udruga je osnovana u cilju promocije kvaliteta života socijalno ugroženih slojeva društva na području općine Vareš i šire. U proteklih 20 godina Udruga je djelovala na području Zeničko-dobojskog i Srednjo-bosanskog kantona u suradnji sa Pučkom kuhinjom sv. Ante u Varešu u okviru programa Caritasa BiH, u radu gdje smo imali mogućnost našim štićenicima uručitii približno oko 210.000 dnevnih obroka, takođe pomažući im u obavljanju kućanskih poslova", navela je predsjednica Udruge.

Gordana Lukić, navodi da je Udruga zajedno sa partnerima u vidu humanitarnih organizacija poput Caritasa na području općine Vareš pomogla mnogim socijalno ugroženim obiteljima.

"Iznemogle i stare osobe kojima je potrebna pomoć pratimo na liječničke preglede, pomažemo u nabavci lijekova te plaćamo račune, pružamo jednokratne novčane pomoći i redovito obilazimo za vrijeme vjerskih blagdana i povodom Svjetskog dana bolesnika. Pomoć prikupljamo od fizičkih i pravnih lica, organizacija poput Caritasa, Svjetske banke, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva finansija FBiH, Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, te redovnu pomoć koja pristiže od strane Vlade Republike Hrvatske i Općine Vareš kao organa lokalne samouprave", naglasila je Lukić.

Značaju obilježavanja 20. godišnjice djelovanja UG Majka Tereza Vareš svojim prisustvom svakako je doprinio i općinski načelnik Zdravko Marošević, koji se prisutnima obratio zajedno sa Zvonkom Milasom, koji obavlja funkciju državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate koji žive izvan Republike Hrvatske.