Općina Vareš pokrenula realizaciju programa postinvesticione podrške

Dana 13.06.2018. godine predstavnici Općine Vareš posjetili su kompanije „Edi-Control“ d.o.o. Vareš i „SeanTech Bosnia“ u cilju prikupljanja informacija o trenutnim poslovnim aktivnostima i izazovima s kojima se ove kompanije suočavaju u svom redovnom poslovanju. 

Obje kompanije posluju u sektoru metaloprerade. „Edi-Control“ d.o.o. Vareš je osnovana 2003. godine i bave se strojnom obradom metala, glodanjem i tokarenjem na CNC strojevima kao i pružanjem usluga zavarivanja, montaže određenih sklopova i transporta. „SeanTech Bosnia“ je kompanija koja se bavi bravarenjem, varenjem, pljeskarenjem, strojnom obradom metala na CNC strojevima, termičkom obradom, montažom, mjerenjem i otpremom, kao i izradom tehničke dokumentacije te tako imaju jedan zaokružen proces. Na sastanku se razgovaralo o ukupnom ambijentu za poslovanje na području općine Vareš, te prijedlozima za unapređenje, eventualno uočenim preprekama za poslovanje,  ali i planovima za nove investicije, te načinu na koji Općina može konkretno pomoći u realizaciji razvojnih planova ovih poslovnih subjekata.

Polazeći od činjenice da uspješno realizirane investicije pomažu održivi ekonomski razvoj lokalne zajednice, Općina Vareš se priključila i postala aktivni član Saradničke mreže, mreže institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, uspostavljene radi pružanja podrške investitorima u rješavanju otvorenih pitanja s kojima se susreću u poslovanju. 

Uspješnost realizacije postojećih poduzetničkih projekata najbolja je preporuka novim investitorima da općina Vareš jeste pravo mjesto za realizaciju njihovih poduzetničkih ideja. U tom smislu, Općina namjerava sistematski posjećivati aktivne kompanije na teritoriji Vareša kako bi uspostavila direktnu komunikaciju i prikupila informacije s namjerom identificiranja otvorenih pitanja, posebno onih koje priječe realizaciju zdravih poslovnih ideja. Identificirana pitanja će se dalje upućivati, na razmatranje, nadležnim tijelima Općine, ali i drugim institucijama u Saradničkoj mreži, zavisno od njihovih nadležnosti. Ovim aktivnostima Općina će kontinuirano raditi na unapređenju poslovnog okruženja čineći ga atraktivnijim za održanje postojećih i privlačenje novih investicija.

Ove aktivnosti su dio Projekata privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou (LIFE) koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC uz podršku i saradnju sa Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini.