Općina Vareš pokrenula realizaciju programa postinvesticione podrške

Vareš, 9. maj 2018. godine – Danas su predstavnici Općine Vareš posjetili kompaniju „Kapetanović“ doo Vareš u cilju prikupljanja informacija o trenutnim poslovnim aktivnostima i izazovima s kojima se ova kompanija suočava u svom redovnom poslovanju.

Prvobitna djelatnost ove kompanije je bila transport i iskorištavanje šuma, da bi tokom 2002. godine ista bila proširena primarnom preradom drveta, tačnije proizvodnjom piljene građe, a danas kompanija proizvodi gotove kuće od drveta. Na sastanku se razgovaralo o ukupnom ambijentu za poslovanje u općini Vareš, te prijedlozima za unapređenje, eventualno uočenim preprekama za poslovanje,  ali i planovima za nove investicije, te načinu na koji Općina može konkretno pomoći u realizaciji razvojnih planova ovog poslovnog subjekta.

Polazeći od činjenice da uspješno realizirane investicije pomažu održivi ekonomski razvoj lokalne zajednice, Općina Vareš se priključila i postala aktivni član Saradničke mreže, mreže institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, uspostavljene radi pružanja podrške investitorima u rješavanju otvorenih pitanja s kojim se susreću u poslovanju. 

Uspješnost realizacije postojećih poduzetničkih projekata najbolja je preporuka novim investitorima da općina Vareš jeste pravo mjesto za realizaciju njihovih poduzetničkih ideja. U tom smislu, Općina namjerava sistematski posjećivati aktivne kompanije na teritoriji Vareša kako bi uspostavila direktnu komunikaciju i prikupila informacije s namjerom identificiranja otvorenih pitanja, posebno onih koje priječe realizaciju zdravih poslovnih ideja. Identificirana pitanja će se dalje upućivati, na razmatranje, nadležnim tijelima Općine, ali i drugim institucijama u Saradničkoj mreži, zavisno od njihovih nadležnosti. Ovim aktivnostima Općina će kontinuirano raditi na unapređenju poslovnog okruženja čineći ga atraktivnijim za održanje postojećih i privlačenje novih investicija.

Ove aktivnosti su dio Projekata privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou (LIFE) koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC uz podršku i saradnju sa Britanskom ambasadom.