Postavljeno simbolično obilježje bataljona "Nordbat 2" iz Švedske

Dana 08.05.2018. godine u blizini izletišta Ponikve, kod raskršća za mjesto Javornik zajedno sa bataljonom "Nordbat 2" Camp Valhall iz Švedske, koji su u sklopu mirovne misije UNPROFOR-a krajem 1993. godine boravili u Varešu i načelnikom Općine Vareš Zdravkom Maroševićem smo prisustvovali otkrivanju spomen obilježja koji označava aktivnosti švedskog bataljona tokom proteklog rata.

Nakon otkrivanja ploče jedan od oficira švedskog bataljona izrazio je zahvalnicu načelniku na iskazanom povjerenju i što je omogućeno da se na ovaj način simbolično obilježi i pridoda akcenat na mirovne postulate kojima se vodio bataljon "Nordbat 2" tokom mirovne misije UNPROFOR-a u Varešu. Na ploči oni glase "We came in peace, we fought for peace, let here always be peace (Došli smo u miru, borili smo se za mir, neka na ovom mjestu mir potraje zauvijek).

Prepoznavajući i uvažavajući značaj samog događaja, kako za stanovnike općine Vareš tako i švedskog naroda, načelnik Zdravko Marošević je povodom ovog događaja poručio da treba istrajati na međunarodnoj saradnji, jer to simbolični akt poput ovoga i predstavlja, te svakako pridodati zasluge onome ko ih zaslužuje. "Trebamo nastojati da uvažavamo ljudsku dimenziju, ljudske odnose, ono što je svojstveno čovjeku i da nikad ne zaboravimo teška vremena kroz koja smo prošli ali da učimo i izvučemo najbolje iz prošlosti kako bi se okrenuli ka boljoj budućnosti. Na današnji dan odajemo počast švedskom bataljonu "Nordbat 2" koji je u sklopu mirovne misije UN-a djelovao na odbrani Vareša i Bosne i Hercegovine", poručio je načelnik Općine Vareš uz razmjenu poklona sa švedskim oficirima.

Spomena radi krajem 1993. godine u formi pojačanja i mirovne misije UNPROFOR-a u Bosnu i Hercegovinu je stigao bataljon "Nordbat 2" koncipiran od švedskih, norveških i danskih trupa. Bataljon je bio pod komandom tadašnjih aktivnih švedskih oficira, izuzev pridruženih danskih snaga koje su upravljale tenkovima i norveških helikopterskih jedinica. Vrijedno je napomenuti da su tadašnji švedski vojnici koji su odslužili vojni rok izašli iz civilnog aspekta življenja da bi dobrovoljno pristupili u profesinalni vod mirovne misije Ujedinjenih nacija koju je ispunjavao "Nordbat 2" u Varešu. "Nordbat 2" tokom boravka u našoj zemlji se suočio sa konfliktom čija su obilježja bila nasumično nasilje što je bilo suprotno svim pravilima ratovanja ali su na kraju uspjeli uz veliku efikasnost odbraniti i zaštititi ugroženo civilno stanovništvo.