Matura generacije srednjoškolaca 2017./2018.

Obavještavamo građane Vareša da će se 10.05.2018. godine sa početkom u 19:00 sati održati svečana šetnja maturanata polaskom od Mješovite srednje škole "Nordbat 2" do zgrade Radničkog doma odnosno Centra za kulturu, gdje će se ujedno održati prvi svečani događaj od renoviranja Radničkog doma.

Uzimajući u obzir saobraćajnu i ekonomsku školu, te gimnaziju, ove godine ćemo imati priliku ispratiti 59 maturanata iz Mješovite srednje škole "Nordbat 2" Vareš.