Održana 17. sjednica OV Vareš

Dana 26.04. 2018. godine održana je 17. sjednica OV Vareš. Sjednica je počela u 15:00 sati a završila u 18:00. Dnevni red je obuhvatao deset tačaka i sve su usvojene. Dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Kokoščići.

- Izvjestilac: Čedomir Jelić.  

2. Izvještaj o radu Javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Vareš za 2017. godinu. 

- Izvjestilac: Direktor i Skupština JKP d.o.o. Vareš.  

3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš  za 2017. godinu. 

- Izvjestilac: Direktor i Skupština JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš.  

4. Izvještaj o realizaciji Odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2017. godini. 

- Izvjestilac: Rusmir Berberović.  

5. Izvještaj Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2017. godinu. 

- Izvjestilac: Komisija.  

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti  na Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije za razvoj poljoprivrede“ utvrđenih budžetom Općine Vareš za 2018. godinu.

- Izvjestilac: Općinski načelnik.  

7. Informacija  o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.    

- Izvjestilac: Ermin Musa.    

8. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesijama za 2017. godinu. 

- Izvjestilac: Ermin Musa  

9. Informacija o provođenju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Vareš za period 2016-2021. godina, za 2017. godinu. 

- Izvjestilac: Rusmir Berberović.  

10. Tekuća pitanja.