Konstituiran Privredni savjet Općine Vareš

Dana 12. aprila 2018. godine je, na inicijativu općinskog načelnika, održana osnivačka sjednica Privrednog savjeta Općine Vareš. Savjet okuplja najutjecajnije predstavnike privatnog i javnog sektora, te drugih organizacija i institucija koje imaju interes u ekonomskom razvoju općine. Uloga Privrednog savjeta je uspostava dijaloga između javnog i privatnog sektora, te kreiranje inicijativa koje su usmjerene ka stvaranju boljeg poslovnog okruženja u općini Vareš.

Nakon uvodnih riječi, članovi Savjeta su jednoglasno prihvatili inicijativu i donijeli odluku o formiranju Privrednog savjeta Općine Vareš te usvojili Pravilnik o radu. Za prvog predsjedavajućeg izabran je načelnik Općine g. Zdravko Marošević, koji je izrazio nadu da će Privredni savjet biti mjesto gdje će se razmatrati razvojna i pitanja od značaja za unapređenje konkurentnosti privrede općine Vareš.

U sklopu prve sjednice, Privrednom savjetu je predstavljen i koncept započetih regulatornih reformi u okviru Projekta LIFE, koje imaju za cilj da ubrzaju i olakšaju provođenje administrativnih procedura u Općini Vareš. Realizacijom ovih aktivnosti, Općina Vareš će do kraja godine dobiti elektronski registar svih administrativnih postupaka, ažurnu listu poticaja, te Investicijski profil, koji će sublimirati sve bitne informacije za investitore i na najbolji način prezentirati ukupne potencijale Vareša. Savjet je pozdravio i jednoglasno podržao ove aktivnosti i izrazio nadu da će one značajno smanjiti administrativno opterećenje na poslovni sektor, te uspostaviti funkcije podrške investitorima.

Privredni savjet Općine Vareš je formiran u sklopu aktivnosti Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou „LIFE“ koji implementira Međunarodna finansijska korporacija – IFC, članica Grupacije Svjetske banke, u partnerstvu s Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, a Općina Vareš je pristupila ovom projektu početkom 2018. godine.