Zaključen Sporazum iz "Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu"

Dana 09.04.2018. godine načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević, zastupajući Općinu Vareš, je u Zenici zajedno sa Himzom Smajićem ministrom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, potpisao Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz "Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu - Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od općinskog značaja, uključujući izradu projektne dokumentacije".

Potpisanim Sporazumom Općina Vareš se obavezuje da će biti nosilac svih aktivnosti na pribavljanju tehničke dokumentacije i potrebnih saglasnosti, odobrenja za izgradnju i predmjera radova za planirane projekte. Kao uslov za provođenje javne nabavke za radove u Sporazumu se navodi izdato odobrenje za građenje. Općina takođe snosi punu odgovornost za tačnost i urednost predmjera radova, koji će biti predmet javne nabavke. Za aktivnosti na pripremi i provođenju postupka javne nabavke nadležno je Ministarstvo ZDK.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i Zakonom o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/14), Ministarstvo je nosilac aktivnosti izbora izvođača radova, izbora izvršioca za vršenje stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova, odnosno izbora izvršioca za izradu projektne dokumentacije, s tim da se Ministarstvo obavezuje da u komisiju za nabavke imenuje koordinatora određenog od strane Općine.

Takođe Sporazumom je zaključeno da Ministarstvo može vršiti preraspodjelu planiranih sredstava između pojedinih projekata u okviru ukupno planiranih sredstava za Općinu.

Finansijska sredstva  u iznosu od ukupno 180.000 KM, planirana potpisanim Sporazumom "Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu" će biti usmjerena na projekte:

- Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, II faza. Iznos planirane vrijednosti projekta 90.000 KM

- Izgradnja vodovoda Pogar - III faza. Iznos planirane vrijednosti projekta 90.000 KM