Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Vareš

Dana 28.03.2018. godine  sa početkom u 15:00 sati održana je 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednicu je vodio zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Nikola Šimić uz prisustvo 18 vijećnika.

Napominjemo da je Općinsko vijeće Vareš u sklopu dnevnog reda usvojilo Izvještaj Općinskog načelnika o izvršenju budžeta Općine Vareš za period januar-decembar 2017. godine.

Dnevni red sjednice je takođe dopunjen za tri tačke u odnosu na objavljeni Poziv putem službene stranice Općine Vareš i to:

5.  Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog oglasa u postupcima dodjele u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora općine Vareš.

6. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Mehe Fajke.

7. Odluka o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vareš.

Aktivnosti Savjeta mjesnih zajednica sa područja općine Vareš

Na sjednici Općinskog vijeća je zaključeno da je Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica sa područja općine Vareš u 2017. godini zadovoljavajući i da je napravljen značajan pomak u odnosu na prethodne godine sudeći po Izvještajima dostavljenim od strane 23 mjesne zajednice, izuzimajući Mjesnu zajednicu Ravne. Uzimajući u obzir aktivnosti Općinskog načelnika, involviranost i saradnju sa predsjednicima mjesnih zajednica uspostavljena je odgovarajuća komunikacija i olakšan pristup rješavanju ključnih pitanja koji se tiču mjesnih zajednica na području općine Vareš. U okviru rasprave vezano za tačku predstavnici mjesnih zajednica su takođe naglasili da je neophodno obezbijediti prostorije namijenjene za prilike u kojima bi se održavali predizborni skupovi unutar mjesnih zajednica.

Nekretnine u vlasništvu Općine Vareš

U tački vezanoj za informaciju o nekretninama u vlasništvu Općine Vareš se navodi da je Općina vlasnik između ostalog 80 stanova, kao i zemljišta, poslovnih zgrada, vodovoda, domova, cesta na području općine što predstavlja značajnu vrijednost.

Provođenje strategije integrisanog razvoja Općine Vareš za period 2017-2026. godine

Iz Jedinice za upravljanje integrisanim lokalnim razvojem se navodi da se očekuje još jedan dio povratnih informacija vezanih za provođenju Strategije integrisanog razvoja Općine Vareš, koje bi trebali prikupiti početkom mjeseca maja ove godine nakon završetka radionica na kojima se analiziraju rezultati sprovedbe Strategije za 2017. godinu. Jedinica za upravljanje integrisanim lokalnim razvojem provodi i koordinira poslove implementacije vizije i strategije razvoja općine, predlaže mjere za unaprijeđenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora, kontinuirano provodi aktivnosti za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, provodi aktivnosti u razvoju i jačanju turističkih potencijala. U saradnji sa drugim općinskim službama odgovorna je za ostvarenje svih strateških ciljeva lokalnog integrisanog razvoja.

Općinsko vijeće Vareš je jednoglasno donijelo i niz Rješenja iz svoje nadležnosti, a tiču se imovinsko-pravnih odnosa.