U cilju potencijalne sanacije prikupljeni uzorci sa lokaliteta jezera Veovača

Nakon sastanka održanog povodom izrade Studije izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača u decembru prošle godine, dana 28.03.2018. godine načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević ponovo je ugostio predstavnike mađarske firme "Naturaqua Csoka Arpad" u cilju testiranja i uzimanja uzoraka iz zemljišta i vodene površine lokaliteta jezera Veovača.

Poslije obavljenog razgovora u uredu načenika Općine Vareš, uz podršku Profesionalne vatrogasne jedinice Vareš mađarski tim ispitivača se zaputio prema jezeru Veovača. Tokom obilaska jezera mađarski tim stručnjaka je sproveo sakupljanje uzoraka vode i nasipa zemljišta, mjerenja temperature, sastava i pH vrijednosti vode sa različitih lokacija u okolici jezera Veovača.

Osnova daljnje analize prikupljenih uzoraka sa područja jezera Veovača, čije rezultate bi trebali znati kroz dvije sedmice, će biti preduslov za poduzimanje sljedećih koraka u mogućnosti sanacije jezera.