Uz Svečanu sjednicu održana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš

Dana 28.02.2018. godine  sa početkom u 15:00 sati održana je 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednicu je vodio zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Nikola Šimić uz prisustvo 17 vijećnika.

Prije održavanja 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Vareš, povodom 01. marta Dana nezavisnosti BiH, jednog od najznačajnijih datuma u modernoj historiji naše domovine, dana kada su se na referendumu 1992. godine građani Bosne i Hercegovine svih nacionalnosti odlučili za suverenu, nezavisnu, samostalnu i cjelovitu državu ravnopravnih naroda i građana, što je omogućilo njeno međunarodno priznanje i članstvo u Organizaciji ujedinjenih naroda, upriličena je Svečana sjednica Općinskog vijeća Vareš uz intoniranje himne Bosne i Hercegovine, obraćanje načelnika Općine Vareš i prigodan recitatorski, glazbeni programski sadržaj, time pridodajući značaj državnom prazniku.

Općinsko vijeće Vareš je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2017. godinu, kao i Prijedlog programa rada Općinskog načelnika za 2018. godinu.

Regionalna cesta R-444 Vareš-Podlugovi ostaje na regionalnom nivou

Sjednici je prisustvovao ministar za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline ZDK Fahrudin Brkić, u obraćanju pred vijećem pozabavio se problemom regionalne ceste R-444, koja je pod nadležnošću održavanja Ze-Do Kantona. Ministar je naveo kako je 15. marta tekuće godine planiran početak primjene Odluke Vlade Federacije BiH iz 2014. godine o prekategorizaciji cesta, Odluka prema kojoj je bilo predviđeno da navedena regionalna cesta R-444 pređe u kategoriju magistrale. Ali poslije nekoliko nedavno održanih sastanaka u Federalnom ministarstvu ipak se kroz dogovore nagovještavalo da će regionalna cesta R-444 koja prolazi kroz Vareš ipak ostati u kategoriji regionalne ceste. U sklopu regionalne ceste se ubrzo planira osvjetljenje tunela koji vodi prema izletištu Ponikve naglasio je ministar, te saniranje klizišta u naselju Ljepovići. U daljnjoj diskusiji Općinsko vijeće je još jednom sugestivno potenciralo preko nadležnih organa Ze-Do kantona, da se regionalni put R-444 ipak prekategoriše u kategoriju magistralnog puta.

Trend nezaposlenosti i odlaska mladih obrazovanih ljudi sa područja općine jedan od ključnih problema

Podaci o stanju u oblasti privrede i nezaposlenim licima koja se vode kod biroa za zapošljavanje Vareš po kvalifikacionoj, starosnoj i polnoj strukturi govore da je u prošloj godini putem podsticaja preko biroa za zapošljavanje zaposleno 39 osoba, od kojih je 24 uposleno u Općini Vareš kao vodećom poslodavcu na području općine. Prema podacima iz biroa stoji da je u 2017. godini postotak nezaposlenog stanovništva na području općine Vareš iznosio 50 % što je ujedno poražavajuća činjenica. Kao glavni razlozi u teškom pronalasku posla navode se neusklađenost obrazovnog kadra sa potrebama tržišta. Najveća potražnja za radnom snagom koja stiže na adresu biroa su uglavnom zanimanja koja se na području naše općine karakterišu kao deficitarna, a to su bravari, varioci, kuhari, vozači. Takođe se navodi da osobe sa VSS ekonomskog ili pravnog usmjerenja lakše dolaze do posla s obzirom na široki rapon radnih mjesta pogodnih za zaposlenje ovog stručnog kadra.

Izmirenje duga Općine Vareš, po rješenju Kantonalnog poreznog ureda Zenica

U javnom sapoćenju se navodi da je Općina zajedno u dogovoru sa Kantonalnim poreznim uredom Zenica isplatila jednu četvrtinu dosadašnjeg duga, te da uz tekuće poslovanje redovno izmiruje obaveze prema poreznoj upravi uz uplatu svih doprinosa.

Provođenje Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje (2014.-2018.) na području Općine Vareš za 2017. godinu

Kao uzrok činjenice manjka uzgoja voćki i jagodičastog voća u protekloj godini, u obrazloženju stručnog kadra su se naveli nepovoljni klimatski uvjeti za uzgoj, te da tendenciju ugoja u budućnosti treba usmjeriti autohtonim sortama uz koordinaciju privrednika zajedno sa stručnim kadrom, koji će biti obavezan za obilazak terena uzgoja poljoprivrednih proizvoda i davanja stručnih savjeta i uputa vezanih za poljoprivrednu proizvodnju. Kako se četverogodišnji plan Strategije za razvoj poljoprivredne proizvodnje priveo kraju Općinsko vijeće je dalo preporuku Općinskom načelniku i nadležnoj službi da se pristupi izradi nove strategije za iduće četiri godine.

Unaprijeđenje prava osoba sa invaliditetom

U okviru informacije o provođenju Strategije razvoja i unaprijeđenja socijalne zaštite Općine Vareš za 2017. godinu, na sjednici je iskazan prijedlog o uređenju pristupa Domu zdravlja Vareš osobama sa invaliditetom jer kako se navodi u prijedlogu Dom zdravlja Vareš nema uređen pristup i infrastrukturu koja bi bila prilagođena potrebama osoba sa invaliditetom, u primjeru se navode osobe u kolicima s kojima uposlenici imaju teškoće u samom pristupu pružanja zdravstvene usluge. S obzirom da je četverogodišnji plan Strategije razvoja i unaprijeđenja socijalne zaštite iscrpljen, Općinsko vijeće je dalo preporuku Općinskom načelniku i nadležnoj službi da se pristupi izradi nove strategije za predstojeće četiri godine odnosno za period 2018.-2022. godine.