Sastanak članova Udruženja dijabetičara ZDK sa načelnikom Općine Vareš

Danas 28.02.2018. godine načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević je u svoj ured primio predsjednika Saveza udruženja dijabetičara Ze-Do Kantona Ibrahima Delibašića i Harisa Delića generalnog sekretara i predsjednika gradskog udruženja dijabetičara Zenica, na inicijativu Zlatka Prkića i Ekrema Mahmutovića članova Udruženja dijabetičara Vareš.

Na sastanku se razgovaralo na temu ostvarenja zajedničkih projekata koji bi bili od značaja za cjelokupno društvo sa akcentom na prava populacije oboljelih od dijabetesa. Udruženja dijabetičara iz Vareša i Zenice su takođe upoznati sa principima daljnje saradnje.

Dijabetes je šećerna bolest koja je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema uzrokovan promjenama načina života povezanog sa poremećajem ishrane i povećanjem broja gojaznih osoba, kao i smanjenjem fizičke aktivnosti. Postoje dvije vrste dijabetesa, tip 1 (insulinozavisan) se javlja kod teškog nedostatka insulina zbog destrukcije većine ili svih ćelija pankreasa koje luče insulin. U ovom slučaju za bolesnika je neophodno redovno ubrizgavanje insulina.  Tip 2 dijabetesa (insulinonezavisan) se javlja kada pankreas još uvijek izlučuje insulin ali u nedovoljnoj količini i/ili izlučeni insulin ne ispoljava adekvatno očekivane efekte. U većini slučajeva nivo glukoze u krvi može se smanjiti dijetom ili dijetom uz uzimanje tableta iako je ponekad potrebno u terapiju uvesti insulin.

Prema podacima Internacionalne Dijabetes Federacije – IDF 2012. godine u svijetu je dijabetes imalo 382 miliona ljudi u dobnoj skupini od 20 do 79 godina.

Procjenjuje se da će do 2030. godine dijabetes imati 592 miliona ljudi u ovoj dobnoj skupini, ukoliko se trend rasta oboljelih nastavi.

Podaci iz 2012. godine govore da je u Bosni i Hercegovini od dijabetesa oboljelo 353.430 ljudi.