Predstavnici Evropske Unije u BiH u službenoj posjeti Općini Vareš

Dana 26.02.2018. godine u uredu načelnika Općine Vareš Zdravka Maroševića u posjeti su bili predstavnici Evropske Unije u BiH, povodom čega su imali razgovore s načelnikom u okviru "Inicijative za lokalne vlasti u BiH", projektu predstavljenom 18. oktobra 2017. godine u Sarajevu.

Primarni cilj "Inicijative" je da se napravi evaluacija među organima lokalne samouprave o glavnim problemima i preprekama s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu na pružanju usluga građanima i da se istraže moguća rješenja. "Inicijativa" će se usmjeriti na probleme u područjima zdravstva, javnog reda i sigurnosti, općinskih službi i lokalnog ekonomskog razvoja, stoji u saopćenju Delegacije EU u BiH. Inicijativu podržavaju Evropska Unija, USAID i Ambasada Švicarske. 

U cilju realizacije "Inicijative" formirana je Zajednička komisija sastavljena od uglednih međunarodnih stručnjaka iz polja lokalne uprave - od kojih mnogi imaju iskustvo prethodnog rada u Bosni i Hercegovini. Glavni zadatak Komisije će biti da se posavjetuje sa lokalnim vlastima i pristupi identificiranju sistemskih problema u načinu na koji je organizirana i finansirana lokalna vlast. Nakon obavljenog rada Zajednička komisija će sačiniti Izvještaj svim vladama uključujući i Općinu Vareš u maju 2018. godine.

Predstavnici Općine Vareš su pozvani da učestvuju na debati koja bi trebala doprinijeti prijeko potrebnoj diskusiji o neophodnosti reformi, sa članovima Zajedničke komisije koja će se održati 08.03.2018. godine u 11:00 sati u Hotelu "Zenica" u Zenici. U okviru debate će Komisija lokalnim vlastima postaviti neka od sljedećih pitanja: Da li su odgovornosti vlasti jasno definirane u zakonu? Koje bi izmjene zakona ili mehanizama finansiranja omogućile lokalnoj vlasti da pruža bolje usluge? Koje su glavne prepreke boljoj saradnji u pružanju usluga sa drugim općinama, kantonom ili entitetskom vladom?