Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Vareš

Danas 31.01.2018. godine održana je četrnaesta sjednica Općinskog vijeća. Dnevni red sjednice, na kojoj je prisustvovalo 19 vijećnika, se sastojao od sljedećih tačaka:

1. Prijedlog Odluke o konačnoj prosječnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2017. godinu.

- Izvjestilac: Ermin Musa

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2018. godinu.

- Izvjestilac: Ermin Musa.

3. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Vareš.

- Izvjestilac: Općinski načelnik.

4. Prijedlog Rješenja o prestanku prava upravljanja i posjeda DP Rudnik olova, cinka i barita Vareš.

- Izvjestilac: Ermin Musa.

5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva Medžlisu Islamske zajednice Vareš

-Izvjestilac: Ermin Musa.

6. Informacija o radu PS Vareš sa ocjenom stanja bezbjednosti za 2017. godinu.

- Izvjestilac: Predstavnik PS Vareš.

7. Izvještaj o realizaciji programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2017. godinu.

- Izvjestilac: Sekretar OV. 

8. Tekuća pitanja 

Sve tačke su usvojene.