Održan nadzorni audit za provjeru certifikata ISO 9001:2015

U petak 19.01.2018. godine održan je nadzorni audit za provjeru certifikata za kvalitet poslovanja ISO 9001:2015. Audit je vodio gosp. Nijaz Alispahić iz firme Bureau Veritas.

Ciljevi audita su: potvrda da je sustav upravljanja sukladan svim zahtjevima auditirane norme, potvrda da je općina uspješno implementirala planirane dogovore, potvrda da je sustav upravljanja sposoban provoditi politiku i ciljeve organizacije te ocjena djelovanja sustava upravljanja koja osigurava da organizacija ispunjava zakonske, regulatorne i ugovorne uvjete koji su na snazi, određivanje područja na kojima su moguća poboljšanja sustava upravljanja,
ocjena uspješnosti i učinkovitosti provođenje sustava upravljanja u organizaciji.

Audit je počeo u 9:00 sati zajedničkim sastankom u kabinetu općinskog načelnika. Na sastanku su prezentovane sve procedure kojima je definisano poslovanje u Općini,  a nakon toga gosp. Nijaz se uputio u obilazak zgrade kako bi se na licu mjesta uvjerio na koji način se propisane procedure provode.

Konačna ocjena je da se poslovanje u Općini Vareš odvija u skladu sa standardom ISO 9001:2015, te je Općini produžen certifikat na godinu dana, odnosno do sljedeće redovne provjere.