Podjela pomoći socijalno ugroženim Varešanima

Djelatnici HKO „Kruh sv. Ante“, u suradnji s javnom kuhinjom Stari Grad Sarajevo 18.01.2018. posjetili su Vareš s ciljem pružanja materijalne pomoći najugroženijim pojedincima i obiteljima. Podijeljeno je ukupno 50 prehrambenih paketa čiji sadržaj čine osnovne životne namirnice (brašno, šećer, ulje, tjestenina...), 50 higijenskih setova i 100 prekrivača. Podjela pomoći organizirana je u suradnji s Centrom za socijalni rad Vareš s kojim, već duže vrijeme, „Kruh sv. Ante“ uspješno surađuje. 

Prilikom posjete održan je sastanak s načelnikom Zdravkom Marošević i direktoricom Centra za socijalni rad Vareš Nihadom Gondžo. Na sastanku su predstavljene aktivnosti „Kruha sv. Ante“ s naglaskom na pučku kuhinju u Varešu koja do sada nije imala pomoć kantona i lokalnih vlasti. Najvećim dijelom rad kuhinje su pomagali dobročinitelji svojim novčanim prilozima i donacijama u hrani. Sastanak je prošao uspješno uz jaku volju načelnika za ostvarivanjem suradnje i pružanjem podrške u radu pučke kuhinje Vareš.

Vjerujemo da će donacija, koju smo dobili od naših vjernih dobročinitelja MCC-a, dobro doći najpotrebitijima u ovim zimskim danima.