Načelnik Općine ugostio predstavnike nevladine organizacije "Help"

Danas 17.01.2018. godine u službenoj posjeti Općini Vareš bili su predstavnici njemačke nevladine organizacije "Help", u cilju razmatranja dosadašnjih aktivnosti koje su sprovedene uz pomoć organizacije i buduće saradnje sa Općinom Vareš i usmjeravanja pomoći građanima koji žive na ovom području.

Idući u susret svim izazovima i problemima koji su okruživali općinu Vareš i mogućnosti realizacije projekata na području općine u proteklom periodu, načelnik Zdravko Marošević je izrazio duboku zahvalnost za strpljenje koje je imala organizacija "Help-a" u suradnji sa Općinom.

"Iako u dosadašnjem periodu nismo ispunili očekivanja koja smo imali sa organizacijom Help, u budućnosti smo spremni ozbiljno pristupiti efikasnijem radu i ostvarenju predloženih projekata i nadamo se da ćemo imati potpunu podršku Help-a, kao jedne od vodećih globalnih nevladinih organizacija", istakao je načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević.

Dojmovi predstavnika "Help-a" nakon ponovne posjete Varešu su veoma pozitivni što je potvrdila i Simone Walter koja u organizaciji "Help" sa sjedištem u Bonnu obavlja funkciju referenta za projekte, iza koje stoje mnogi uspješni projekti u zemljama i zajednicama u razvoju.

"Ovo je moja prva posjeta Varešu, mogu reći da grad ima ogroman potencijal za razvoj, posebno sa aspekta turizma, sa sigurnošću mogu reći da je Vareš grad koji svakako vrijedi posjetiti. Naša organizacija će i dalje biti na raspolaganju da zajednički ostvarimo zacrtane ciljeve", rekla je Simone Walter u ime organizacije "Help".

Nakon završetka sastanka predstavnici "Help-a" su zajedno uz stručno osoblje Općine Vareš otišli u obilazak potencijalnih mjesta za razvoj turizma u Varešu, kraljevski grad Bobovac i kovačnice u Oćeviji.