Edukativna prezentacija na temu zaštite od požara

Danas 12.01.2018. godine u sali Općine Vareš održano je predavanje na temu zaštite od požara, u cilju stručnog osposobljavanja i edukacije uposlenika Općine o osnovnim principima vatrogasne zaštite.

Ulogu predavača je imao Izudin Muftić, komandir Profesionalne vatrogasne jedinice Vareš, vršeći demonstraciju pravilne upotrebe vatrogasnog aparata u slučaju požara prisutnima je korak po korak objasnio kako izgleda uspješno sprovođenje jednog od načina protupožarne zaštite. Uz demonstraciju je naveo da je obuka i edukacija uposlenog osoblja ključan faktor u slučaju izbijanja požara i eventualnog spašavanja ljudskih života. Kao najčešći uzročnici požara u sličnim institucijima su spomenuti opušci cigareta koji pri izgaranju dostižu temperature od 350 do 650 stepeni Celzijusa i u dodiru sa zapaljivim materijalom obično dovode do požara, blagovremeno isključivanje grijalica i sličnih potrošača električne energije su nešto na što se treba obratiti posebna pažnja u sprečavanju požara.

Edukacija o zaštiti protiv požara je ključna za svako društvo, jer se svaki pojedinac može naći u pomenutoj situaciji gdje je dužan reagovati i pristupiti požaru na pravi način, u tom slučaju gledajući na sopstvenu sigurnost, dok profesionalna lica iz vatrogasne jedinice ne pristignu na mjesto gdje je izbio požar.