Načelniku Općine Vareš dodijeljena zahvalnica za pomoć u radu "Crvenog križa" Vareš

Dana 28.12.2017. godine načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević je imao priliku posjetiti prostorije Crvenog križa u Varešu, gdje mu je na skupu koji se održava svake godine kao rezime godišnjeg rada organizacije, uručena zahvalnica za pomoć u radu Crvenog križa.

Aktivnosti Crvenog križa Općine Vareš ove godine su uključivale promociju informativno-edukativnog materijala za građanstvo, kao i u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama. Volonteri Crvenog križa su takođe očistili park, izvršili distribuciju markica, pa od prikupljenih sredstava kupili pakete za porodice oboljelih od TBC-a, kojima su isti uručeni tokom posjete.