Trinaesta sjednica OV Vareš

Dana 28.12.2017. godine na rasporedu je bila trinaesta sjednica OV Vareš sa početkom u 15:00 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika. Dnevni red sjednice se sastojao od sljedećih tačaka:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna/budžeta Općine Vareš za 2017. godinu.

- Izvjestilac: Općinski načelnik.

2. Prijedlog proračuna/budžeta Općine Vareš za 2018.godinu.

- Izvjestilac: Općinski načelnik.

3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna/budžeta Općine Vareš za 2018.godinu.

- Izvjestilac: Općinski načelnik.

4. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Vareš za period od 01. januara/siječnja do 31. marta/ožujka 2018.godinu.

- Izvjestilac: Općinski načelnik.

5. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta mjesne zajednice Strica-Zaruđe.

- Izvjestilac: Čedomir Jelić.

6. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta „Oćevije“, Općina Vareš.

- Izvjestilac: Ermin Musa.

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima organa upravljanja javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš.

- Izvjestilac: Općinski načelnik.

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za 2018. godinu broj: 02-1529/17 od 13.12.2017. godinu.

- Izvjestilac: Ermin Musa.

9. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o davanju saglasnosti za deponovanje kućnog smeća sa područja općina Breza na gradsku deponiju „Kota“, broj: 01-35/17 od 29.01.2013. godine i broj: 01-189/17 od 31.07.2014. godine.

- Izvjestilac: Ermin Musa.

10. Izvještaj o realizaciji Programa finansiranja komunalnih djelatnosti u 2017. godini.

- Izvjestilac: Ermin Musa.

11. Izvještaj o stanju poljoprivredne proizvodnje na području općine Vareš za 2017. godinu.

- Izvjestilac: Ermin Musa.

12. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2018. godinu.

- Izvjestilac: Sekretar OV.

13. Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području općine Vareš i mjerama na poboljšanju iste.

- Izvjestilac: Ermin Musa.

14. Tekuća pitanja.

Sve tačke dnevnog reda su usvojene.