Održana prezentacija NVO "Medica" Zenica na temu nasilja, diskriminacije i jednakopravnosti u društvu

Danas 22.12.2017. godine u Općini Vareš održana je prezentacija nevladine organizacije "Medica" iz Zenice na temu "Život žena i djece bez nasilja i diskriminacije, te puna jednakopravnost u porodici i društvu."

Program pod nazivom "Ekonomsko i psiho-socijalno osnaživanje" predstavljen je da bi se ženama pomoglo da prevaziđu izazove na koje nailaze u današnjem vremenu, ako je riječ o diskriminaciji ili čak negiranju prava koja ženama svojstveno pripadaju.

Predsjednica nevladine organizacije "Medica" iz Zenice, Sabiha Husić, pozdravila je sve učesnike programa i zahvalila se načelniku koji je omogućio prijem i realizaciju ovog događaja na području općine Vareš, uz nadu za uspješnu suradnju u budućnosti. "Medica" Zenica već 25 godina radi u cilju pomoći ranjivim kategorijama, prije svega ženama i djeci, ali i muškarcima, jer smo svi mi zaduženi da poštujemo i potičemo jednakopravnost između spolova", rekla je Sabiha. 

Prisutnima se obratio i načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević pozdravljajući i s podrškom ohrabrujući ovakve vrste društvenih skupova, u kojima se žene istinski bore za svoja prava, čiji je i sam zagovornik kako navodi: "Podržavam svaku svoju sugrađanku koja pokušava samostalno se izboriti i stvoriti neke nove vrijednosti čime nastoji biti ispoštovana i priznata u društvu, a ja se svakako trudim da na adekvatan način odgovorim na takva zalaganja. "Medica" svakako može pomoći u ostvarenju i priznanju prava žena, ali to ne mora značiti da mi kao društvo ne snosimo istu odgovornost", bile su riječi načelnika.

Uz direktan angažman kroz rad sa žrtvama ratne traume i nasilja u mirnodopskim okolnostima, "Medica" Zenica realizuje edukativne, istraživačke, zalagačke i izdavačke projekte, usmjerene na promociju i zaštitu ljudskih prava, prevenciju i rehabilitaciju od ratne traume, seksualnog i porodičnog nasilja, uspostava jedinstvene baze podataka na području Općine Zenica i institucionalnih mreža uz korištenje postojećih resursa iz zajednice, te suzbijanje trgovine ljudima.