Sastanak zvaničnika Obrtničkih komora FBiH i ZDK sa predstavnicima "Starih zanata" Vareša

Dana 18.12.2017. godine u službenoj posjeti Općini Vareš bili su predsjednik Obrtničke komore ZDK Seid Brka, Željko Babić predsjednik Obrtničke komore FBiH i Rasim Hamidović član Upravnog odbora Obrtničke komore Tuzlanskog kantona, zajedno uz predstavnike starih zanata grada Vareša ugostio ih je načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević.

Razgovor između gore pomenutih se vodio na temu kako unaprijediti prava, te pospiješiti uvjete rada vareških obrtnika uz pomoć lokalne zajednice Općine Vareš i angažman predstavnika Obrtničke komore Federacije BiH i Zeničko-dobojskog kantona.

Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore FBiH, da bi prisutnima približio način funkcionisanja Komore u kojoj sudjeluje svih deset kantona FBiH, naveo je da se u proteklom periodu nastoje uvesti promjene u vidu olakšica na poslovanje obrtnika, te je to jedan od glavnih razloga ovoga sastanka.

"Komora za svoje članove obrtnike nudi jeftinije gorivo uz posjedovanje članske kartice Energopetrola, jeftiniju registraciju imovine i motornih vozila kod osiguravajućeg društva Sarajevo osiguranje, takođe uz 39 primjedbi trenutno nastojimo što bolje prilagoditi Zakon o obrtu potrebama obrtnika Federacije BiH", rekao je Željko Babić, predstavljujući vid povlastica koje će imati članovi Obrtničke komore.

Apelirajuće na vlasti, Seid Brka predsjednik OK ZDK, rekao je da je u društvu potrebno da se promoviše spoznaja o tome šta je zapravo Obrtnička komora i koliko je njena funkcionalnost značajna ne samo za ljude koji se bave ovom djelatnošću, nego za privredu i ekonomiju države. Zaključak koji je donio je da se radi na poboljšanju pregovora sa Razvojnom bankom kako bi se lakše dolazilo do sredstava neophodnih za investiranje u obrtništvo.

Rasim Hamidović, član Upravnog odbora OK Tuzlanskog kantona govorio je o iskustvima koja bi svakako bila korisna i za Općinu Vareš, a tiču se prakse starih umjetničkih zanata. "Kroz osnivanje Udruženja Stari umjetnički zanati, iskustva i rad u Upravnom odboru OK, smatram da je Vareš po svojim kulturnim karakteristikama grad koji je veoma pogodan za razvoj starih umjetničkih zanata, svakako ubrajajući stare kovačke zanate poput onih u Oćeviji. Općina Vareš će svakako imati podršku Obrtničke komore Tuzlanskog kantona, gdje želimo kroz suradnju i promociju onoga što Vareš može ponuditi, unaprijediti turizam i priliv sredstava vašem gradu", zaključio je član UO Obrtničke komore Tuzlanskog kantona Rasim Hamidović.

Muris Arapović, predsjednik Udruženja "Starih zanata" Vareša govorio je o tome da treba raditi na brendiranju vareških proizvoda i suvenira, poput peka koje se izrađuju u kovačnicama u Oćeviji, da bi takvi proizvodi bili prepoznatljivi i šire kao nešto što samo Vareš može ponuditi.

Načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević je dodao da se Općina Vareš treba okrenuti ka drugačijim načinima razvoja u odnosu na prethodne godine, koji se nisu pokazali učinkovitim. U Vareš treba ugraditi poduzetnički duh, koji će potpomagati institucije poput Obrtničke komore FBiH i ZDK.

Ova suradnja će svakako biti od koristi ljudima koji se bave bilo kojim vidom poduzetništva u Varešu i za daljni razvoj općine.