Rješenje o imenovanju prinudnog upravitelja zgrada

Na osnovu člana 31. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br.4/16), te članova 9.i 10. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja br.01-86/17 od 30.03.2017. godine, na prijedlog Službe za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije Općine Vareš, a po  zahtjevu JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš, Općinski načelnik donosi rješenje o imenovanju prinudnog upravitelja zgrada:

1.    JP „VAREŠ-STAN“d.o.o. Vareš, ul.Korovinjići br.1, određuje se za prinudnog upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih  zgrada na području općine Vareš.

2.    Sastavni dio ovog rješenja čini tabelarni popis  zgrada sa adresama.

3.    Prinudna uprava počinje teći od 01.01.2018 . godine i traje dok etažni vlasnici ne izaberu upravitelja i dok novoizabrani upravitelj ne preuzme zgradu, a najduže dvije godine.

4.    Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja.

Kompletno rješenje i tabelu sa popisom zgrada preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Rješenje prinudna uprava.pdf250.54 KB
Popis zgrada .pdf287.51 KB