Dvanaesta sjednica OV Vareš

Danas 30.11.2017. godine na rasporedu je bila dvanaesta sjednica OV Vareš. Sjednica je započela u 15:00. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika. Na dnevnom redu su bile sljedeće tačke:
1. Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Općine Vareš.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik.
2.  Prijedlog izmjena i dopuna  proračuna/budžeta Općine Vareš za 2017.godinu.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik.
3.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna/budžeta Općine Vareš za 2017. godinu.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik.
4.  Nacrt proračuna/budžeta Općine Vareš za 2018.godinu.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik.
5.   Nacrt Odluke o izvršenju proračuna/budžeta Općine Vareš za 2018.godinu.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik.
6.   Prijedlog Odluke o vrijednosti  boda komunalne naknade za 2018.godinu.
-    Izvjestilac: Ermin Musa.
7.  Prijedlog Odluke o gubitku javnog dobra u općoj upotrebi.
-    Izvjestilac: Ermin Musa.
8.  Prijedlog Odluke o zastavi Općine Vareš i načinu njene upotrebe.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik.
9.  Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesne zajednice Strica-Zaruđe.
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić.
10.  Prijedlog rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od MZ Stupni Do
- Izvjestilac: Ermin Musa.
11. Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju dokumenta – „ Studija izvodljivosti za zaštitu područja planine Zvijezde, Općina Vareš.“
-    Izvjestilac: Općinski načelnik.
12. Izvještaj o realizaciji strategije razvoja lokalnih cesta i srednjoročnog programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta.
-    Izvjestilac: Ermin Musa.
13.  Izvještaj o realizaciji programa rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za 2017.godinu.
-    Izvjestilac: Ermin Musa.
14.  Informacija o realizaciji projekta infrastrukture na području općine Vareš za 2017.godinu.
-    Izvjestilac: Ermin Musa.
15.  Informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području Općine Vareš.
-    Izvjestilac: Rusmir Berberović.
16. Informacija o postignutom uspjehu u školskoj 2016/2017.godini u OŠ „ Vareš“, OŠ „Vareš Majdan“ i MSŠ „Nordbat-2“ Vareš.
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić.
17.    Tekuća pitanja.
Sve tačke dnevnog reda su usvojene. Sjednica je završila u 19:00.