Načelnik Vareša gosp. Zdravko Marošević nominiran za prestižnu nagradu "Najnačelnik"

Načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević nominiran je za prestižnu nagradu "Najnačelnik". Nagradu dodjeljuje "Direkcija evropske nezavisne agencije za izbor najmenadžera BiH, Jugoistočne i Srednje Europe", a odluku će donijeti  reprezentativni međunarodni evropski žiri sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, sastavljen od uglednih menadžera i naučnih radnika.

Povodom nominacije, načelnika je posjetila delegacija "Direkcije evropske nezavisne agencije za izbor najmenadžera BiH, Jugoistočne i Srednje Europe" na čelu sa predsjednikom organizacionog odbora gosp. Panetom Škrbićem i tom prilikom napravila kratki intervju sa načelnikom gdje je načelnik imao priliku predstaviti sebe, svoju općinu, dati analizu trenutne situacije te iznijeti neke od planova za budućnost.

U više decenija svog postojanja nagrada „Najmenadžer“ je postala prepoznatljiva, priznata  i poznata kao mjerilo uspjeha menadžera i njihovih kompanija. Nagradu je pokrenula međunarodna zajednica za širu regiju, zajedno sa domaćim asocijacijama biznisa. Imidž i ugled ovog priznanja stečen je, prije svega, jer se nagrada dodjeljuje isključivo onima koji je zaista i zaslužuju: za konkretne rezultate koje je kompanija, odnosno osoba, postigla u praksi, gdje su vidljivi konkretni rezultati rada i nema nikakve veze sa politikom.

Od ukupno oko 2.000 svake godine  nominiranih - prijedloga za nagradu, Žiri Direkcije sumira rezultate i prijedloge komora, udruženja, asocijacija biznisa i pojedinaca, tako da nezavisni žiri agencije dodijeli ukupno dvadesetak nagrada u više kategorija: za mali, srednji i veliki biznis, iz različitih oblasti biznisa, te nagrade koje Žiri dodjeljuje ljudima koji nisu direktno u biznisu, ali stvaranjem ambijenta za biznis uvelike doprinose ukupnom razvoju. U ovu kategoriju spadaju visoki dužnosnici država i vlada kojima se dodjeljuje NAGRADA ,,LIČNOST GODINE'', te nagrade ,,Najgradonačelnik'', najministar i najambasador, kao i nagrade ljudima iz nauke, kulture, sporta i medija. Primjera radi - do sada su ovu nagradu dobili raniji ili sadašnji ambasadori SAD, Njemačke, Kine, Srbije, Slovenije, Češke Republike, Crne Gore (Nj. E. Ramiz Bašić, dva puta), Hrvatske, Slovačke, Austrije, Italije, Poljske, Mađarske, a u prethodnoj dodjeli nagradu je primio dosadašnji ambasador OSCE, Amerikanac Jonathan Moore i ambasador Austrije u Bih Nj. E. Martin Pammer.

Žiri pri izboru ima precizne kriterije, a osnovna karakteristika ovog izbora je da se nagrade dodjeljuju najsposobnijim i najuspješnijim, onima koji imaju vanserijski rezultat. Neki od dosadašnjih dobitnika ove najprestižnije Evropske nagrade iz BiH i regiona su: Philip Zepter (Zepter Group, Monako), Šarik Tara (Istanbul, Turska), Toni Meggle (Mljekare Meggle – Njemačka), Stojan Petrič (KOLEKTOR, Slovenija), Jože Colarič (Krka – Slovenija),  Miodrag Kostić  (MK Grupa, Beograd), Nijaz Hastor (Asa Prevent Group, BiH-Njemačka), Peter Schmid (Austrotherm, Austrija), Marek Varhol (Atlantic Co. Francuska), Živko Mukaetov (Alkaloid, Skoplje), Dragan Bokan (VOLI, Podgorica), Fahim Sejari (Sejari Co., Njemačka), Zoran Janković (Ljubljana) – evropski najgradonačelnici, te iz BiH – Đahid Muratbegović (IGMAN – Konjic), Branimir Muidža (Tvornica cementa Ka-kanj), Munevera Fočo (UNIS Ginex – Goražde), Milan Radović (Nova banka – Banja Luka), Enisa Bekto (BEKTO Goražde).

Među dobitnicima najveće nagrade su (kao ličnosti godine) su i Zoran Zaev, premijer Makeodnije, dr Ivo Josipović, predsjednik R. Hrvatske, Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore, Rosen Plevneliev, predsjednik Bugarske. Projekat je potekao iz SAD i ima podršku međunarodne zajednice.

Ceremoniju izbora najmenadžera možete pratiti na BHT1 07.12.2017.