Donacija klavira Osnovnoj školi Vareš

Danas 07.11.2017. godine smo bili u prilici da posjetimo učionice i osoblje Osnovne škole u Varešu.

Uz pratnju direktora Osnovne škole Vareš Murisa Parića krenuli smo u obilazak učionice namijenjene za muzičku sekciju i časove muzičke kulture. U učionici smo zatekli klavir koji je Osnovna škola dobila kao donaciju posredstvom Rafaela Dužnovića, kontrabasiste iz Vareša, koji je član orkestra Sarajevske filharmonije.

Sigurni smo da će ovaj vid pomoći učenicima Osnovne škole Vareš svakako biti od velike koristi za njihov daljnji razvoj i učenje, na što se složio i direktor Osnovne škole Vareš, rekavši da je u ime škole veoma zahvalan na donaciji.