Druženja djece sa posebnim potrebama

Dana 21.10.2017. godine  Osnovna škola Vareš bila je domaćin susreta djece sa posebnim potrebama, zajedno uz goste iz udruženja osoba sa posebnim potrebama “Karavan Nada” i interkulturalnog kampa Strgačina, Rudo.

Uz jedanaest škola koje su takođe članice ovog vida interkulturalnog druženja i vareška djeca su dobila priliku da upoznaju svoje vršnjake uz pomoć nastavnika, roditelja, kao i uposlenih u udruženjima osoba sa posebnim potrebama.
Značaju ovog događaja je uveliko doprinio direktor Osnovne škole Vareš Muris Parić, zajedno sa svojim uposlenicima koji su učenicima obezbijedili toplo gostoprimstvo uz obilazak grada Vareša i organizovan ručak. Takođe je upriličen folklorni program namijenjen djeci, uz izvedbu muzičke sekcije Osnovne škole Vareš.

Treba još napomenuti da su učenici iz Vareša već tri puta bili u prilici posjetiti interkulturalni kamp u Strgačini, te su na ovaj način prosvjetni radnici iz Osnovne škole Vareš, zajedno uz podršku Općine Vareš na najbolji mogući način organizovanjem ovog događaja uzvratili na već iskazano gostoprimstvo domaćina iz Rudog.

Uz informaciju koju smo dobili Osnovna škola Vareš svoje aktivnosti, koje su od velike kulturne važnosti nastavlja učešćem, već treću godinu za redom, na “Dječijem sajmu” koje se ove sedmice održava u sarajevskoj Skenderiji, gdje učenici muzičkih škola iz različitih gradova BiH  imaju priliku ispred širokog auditorijuma prezentovati dosadašnje znanje kroz muziku.