Održana skupština BZK "Preporod" Vareš

Dana 14.10.2017. godine u sali Općine Vareš je održana četvrta redovna skupština Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" Vareš gdje su prezentirane dosadašnje aktivnosti društva.

Svečani dio skupštine je obilježen uvodnim obraćanjem i dobrodošlicom prisutnim predsjednice BZK "Preporod" Vareš, Saudine Beganović, koja je nastojala prikazati aktivnosti društva koje su imale utjecaj na kulturu grada Vareša od osnivanja BZK "Preporod" u Varešu 2013. godine. 

"Među brojnim udruženjima u nevladinom sektoru ukazala se potreba za udruženjem koje će biti čuvar vizije o bosanskoj cjelovitosti i ljubomorno čuvati kulturu i tradiciju Bošnjaka na našim prostorima. Naše članove učimo da poštujemo iskustva starijih, a koristimo znanja i umijeća mladih", navela je predsjednica udruženja u uvodnom obraćanju.

Prisutnima se takođe obratio uvaženi bh književnik i profesor Hadžem Hajdarević, koji je u svojoj trećoj posjeti gradu Varešu.

"Kulturu treba da podrazumijevamo kao jednu kultivirajuću energiju koja će nam svima pomoći da spoznamo jednu zajedničku kulturu u Bosni i Hercegovini. Posao kulture je da unese više svjetla, optimizma, nade i da nastoji biti nešto što nas motivira i ohrabruje u danas veoma teškim okolnostima unutar našeg društva", bile su riječi profesora.

U sklopu svečanog dijela sastanka prisutni su imali priliku da poslušaju sevdalinke u izvedbi najmlađih članica BZK "Preporod" Vareš.

Radni dio skupštine se sastojao od sljedećeg dnevnog reda:

1. Izvještaj o radu BZK "Preporod" Vareš za 2016. godinu 
2. Finansijski izvještaj za 2016. godinu
3. Izbor članova Izvršnog odbora i drugih tijela BZK "Preporod" Vareš
4. Plan rada i aktivnosti za 2018. godinu

Sve navedene tačke su usvojene, uz ponovni izbor za predsjednicu udruženja je izabrana Saudina Beganović uz zamjenicu predsjednice gospođu Sabinu Librić, a za sekretara je glasanjem delegata izabran Nusret Muftić.