Javni poziv za oporavak od poplava

Projekat za oporavak od poplava objavljuje javni poziv za odabir korisnika i korisnica iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine.

Javni poziv je otvoren od 9. oktobra do 9. novembra 2017. godine.

Projekat za oporavak od poplava finansira Evropska unija, u saradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH), zajedno sa partnerskim nevladinim organizacijama, opštinama i gradovima. Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti fizička lica, odnosno nosioci domaćinstva za porodice, i to u mjestu prebivališta, u prostorijama opštine, odnosno gradske uprave. Formular za prijavu, sa kriterijima za odabir, može se preuzeti u prilogu.

PrilogVeličina
Javni poziv FBIH Final .pdf1.21 MB
Obrazac za prijavu - FBIH final.pdf209.83 KB