Poziv građanima

Na osnovu prijave jednog od naših građana da je na području bivšeg PK Smreka nepropisno odložena izvjesna količina medicinskog otpada, ovim putem pozivamo lica koja eventualno imaju saznanja o počiniteljima, da ista, uz zagarantovanu anonimnost, prijave  komunalno – građevinskoj inspekciji, kako bi se  protiv njih  poduzele zakonom propisane mjere. Još jednom apelujemo na naše sugrađane da otpad odlažu na propisanim lokacijama.