Rekonstrukcija deponije Kota

Projekat  JKP d.o.o. Vareš „Rekonstrukcija deponije Kota“ je jedan od 9 odabranih u proceduri provođenja Javnog poziva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2016. godinu koji se odnose na oblast upravljanja otpadom.

U toku je izvođenje radova na općinskoj deponiji, a predviđeno je sljedeće: čišćenje platoa, saniranje deponije zemljanim materijalom, izrada protupožarnog  puta, postavljanje zaštitne ograde sa ulaznom kapijom, te nasipanje prilaznog puta.