Deseta sjednica OV Vareš

Dana 28.09.2017. godine na rasporedu je bila deseta sjednica OV Vareš. Sjednica je započela u 14:00 a završila u 18:30 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika. Na dnevnom redu su bile sljedeće tačke:

1.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju plana parcelacije-lokalitet „Kram“. 
-    Izvjestilac: Ermin Musa. 

2.    Izvještaj/Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za prvo polugodište 2017.godine. 
-    Izvjestilac: Stručna služba Općinskog vijeća i predsjedavajući Vijeća 

3.    Informacija o stanju u oblasti prijevoza u lokalnom i međugradskom saobraćaju na području općine Vareš.
-    Izvjestilac: Ermin Musa 

4.    Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš.
-    Izvjestilac: Ermin Musa 

5.    Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta R444  Podlugovi-Breza-Vareš-Vijaka-Podkamensko i R444 a Vareš-Bobovac-Kraljeva Sutjeska.
-    Izvjestilac: Ermin Musa

6.    Informacija o vodosnadbjevanju i odvozu smeća na području općine Vareš i održavanju javnih površina.
-    Izvjestilac: Ermin Musa

7.    Informacija o stipendiranju i stipendistima općine Vareš u 2016/2017.
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić

8.    Tekuća pitanja

Sve tačke dnevnog reda su usvojene!