Nastavljeni radovi na redovnom održavanju lokalnih puteva

Danas 15.09.2017.godine u naselju Selište smo imali priliku zabilježiti nastavak ljetnih radova na održavanju lokalnih puteva područja općine Vareš.

Radovi na redovnom održavanju puteva su povjereni Javnom komunalnom preduzeću, a koje finansira Općina Vareš sukladno svom budžetu, a na osnovu ugovora koji je potpisan između dvije strane.